Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Compliance en audit (art. 2d Wwft)

Bijgewerkt tot 01-08-2023 Auteur De redactie

1 Compliance (art. 2d Wwft)1.1 Wwft-verantwoordelijkeArt. 2d lid 1 Wwft bepaalt dat indien het dagelijks beleid van een instelling wordt bepaald door twee of meer personen, de instelling één van die personen belast met de verantwoordelijkheid voor de naleving van de bepalingen die voortvloeien uit de Wwft (de Wwft-verantwoordelijke).1.2 Compliance- en auditfunctieVoor zover dit evenredig is aan de aard en de omvang van het kantoor, moet worden voorzien in de invulling van een onaf…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 2d

 • 1

  Indien het dagelijks beleid van een instelling wordt bepaald door twee of meer personen, wijst een instelling één van de personen die het dagelijks beleid van de instelling bepalen aan die is belast met de verantwoordelijkheid voor de naleving door de instelling van het bij of krachtens deze wet bepaalde.

 • 2

  Voor zover passend bij de aard en omvang van de instelling, beschikt een instelling over een onafhankelijke en effectieve compliancefunctie.

 • 3

  De compliancefunctie is gericht op het controleren van de naleving van wettelijke regels en interne regels die de instelling zelf heeft opgesteld en omvat onder meer de taak die strekt tot het verstrekken van de gegevens, bedoeld in artikel 16, aan de Financiële inlichtingen eenheid.

 • 4

  Indien van toepassing en voor zover passend bij de aard en de omvang van de instelling, draagt een instelling er zorg voor dat op onafhankelijke wijze een auditfunctie wordt uitgeoefend ten aanzien van haar werkzaamheden. De auditfunctie controleert de naleving door een instelling van de bij of krachtens deze wet gestelde regels en de uitoefening van de compliancefunctie.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Risicomanagement Categorie Wwft

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Hoewel vastlegging beter had gemoeten, is BFT-klacht inzake poortwachtersrol ongegrond Instantie Kamer voor het Notariaat Amsterdam Datum 08-02-2024 Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2024:4
Notaris berispt vanwege onvoldoende vervullen van poortwachtersrol en zorgen over inrichting notariskantoor Instantie Kamer voor het notariaat Arnhem-Leeuwarden Datum 04-12-2023 Nummer ECLI:NL:TNORARL:2023:55
Onder omstandigheden mag notaris compliancefunctie uitoefenen Instantie Kamer voor het notariaat Den Haag Datum 25-05-2022 Nummer ECLI:NL:TNORDHA:2022:10

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Compliance officer en auditor op het notariskantoor Auteur(s) B. Snijder-Kuipers Bron WPNR 2023/7438
Titel Het Wwft compliance en audit 10-stappenplan Auteur(s) B. Snijder-Kuipers Bron TOP 2023/191

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Risicomanagement - Three lines of defense Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Wwft