Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Vrijwaring (art. 19 + 20 Wwft)

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur De redactie

1 Strafrechtelijke vrijwaring (art. 19 Wwft) Gegevens of inlichtingen die een meldplichtige instelling verstrekt, kunnen niet worden gebruikt ten behoeve van een opsporingsonderzoek of strafrechtelijke vervolging ter zake van witwassen of financieren van terrorisme van die meldplichtige instelling (art. 19 lid 1 Wwft). Deze vrijwaring geldt ook voor personen die werkzaam zijn voor een meldplichtige instelling die gegevens of inlichtingen heeft verstrekt en die daaraan hebben meegewerkt (art. 19…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wetteksten


Artikel 19

 • 1

  Gegevens of inlichtingen die in overeenstemming met de artikelen 16 of 17 te goeder trouw zijn verstrekt, kunnen niet dienen als grondslag voor of ten behoeve van een opsporingsonderzoek of een vervolging wegens verdenking van, of als bewijs ter zake van een tenlastelegging wegens witwassen of financieren van terrorisme door de instelling die deze gegevens of inlichtingen heeft verstrekt.

 • 2

  Gegevens of inlichtingen die zijn verstrekt in de redelijke veronderstelling dat uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 16 of 17 kunnen niet dienen als grondslag voor of ten behoeve van een opsporingsonderzoek of een vervolging wegens verdenking van, of als bewijs ter zake van een tenlastelegging wegens, overtreding van artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht door de instelling die deze gegevens of inlichtingen heeft verstrekt.

 • 3

  Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van personen die werkzaam zijn voor een instelling die gegevens of inlichtingen heeft verstrekt als omschreven in het eerste of tweede lid en die daaraan hebben meegewerkt.


Artikel 20

 • 1

  Een instelling die op grond van artikel 16 een melding heeft gedaan of op grond van artikel 17 nadere inlichtingen heeft verstrekt in de redelijke veronderstelling uitvoering te geven aan die artikelen, is niet aansprakelijk voor enige schade die een derde dientengevolge lijdt.

 • 2

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van personen die werkzaam zijn voor een instelling die een melding heeft gedaan of inlichtingen heeft verstrekt als omschreven in het eerste lid en die daaraan hebben meegewerkt.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Meldingsplicht Categorie Wwft
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Wwft