Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Vereenvoudigd cliëntenonderzoek (art. 6 Wwft)

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur mr. A. (Anja) van Meurs

1 Vereenvoudigd cliëntenonderzoek: welke gevallen (art. 6 lid 1 Wwft)Sinds de wetswijziging in juli 2018 kan het cliëntenonderzoek in geen enkel geval achterwege worden gelaten. Art. 6 Wwft wijst geen specifieke typen cliënten meer aan ten aanzien waarvan met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek kan worden volstaan. Instellingen moeten zelf, van geval tot geval, vaststellen of kan worden volstaan met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek. Deze beoordeling vindt plaats op…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wetteksten


Artikel 6

 • 1

  In afwijking van artikel 3, tweede tot en met vierde lid, kan een instelling een vereenvoudigd cliëntenonderzoek verrichten indien een zakelijke relatie of transactie naar haar aard een laag risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengt. De instelling houdt daarbij ten minste rekening met de in bijlage II bij de vierde anti-witwasrichtlijn genoemde risicofactoren.

 • 2

  Een instelling verzamelt aantoonbaar voldoende gegevens om te kunnen vaststellen of met betrekking tot een cliënt een vereenvoudigd cliëntenonderzoek, als bedoeld in het eerste lid, kan worden verricht.

 • 3

  Een instelling neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die ingevolge het tweede lid zijn verzameld en de daarop gebaseerde vaststelling actueel gehouden worden.

 • 4

  Een instelling zorgt voor een toereikende controle van de transacties of de zakelijke relatie om te verzekeren dat kan worden voldaan aan het bepaalde in artikel 16.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Cliëntenonderzoek Categorie Wwft

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Stroomschema hoofdlijnen cliëntenonderzoek Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Wwft