LOADING  

Faillissementsrecht

Verdeling gemeenschap tijdens faillissement (art. 56 Fw)

Verdeling gemeenschap tijdens faillissement

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Faillissementsrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. drs. R. van Dijken (advocaat bij Houthoff te Amsterdam)

1 Algemeen

Tot het faillissementsvermogen kunnen aandelen in een (ontbonden) gemeenschap behoren.

Bij verdeling tijdens faillissement kan een deelgenoot van de gefailleerde op grond van art. 56 Fw toepassing verlangen van de gedwongen schuldtoerekening uit art. 3:184 lid 1 BW.

Art. 56 Fw sterkt ter bescherming van deelgenoten van een gefailleerde, door hen bij verdeling tijdens faillissement de bevoegdheid toe te kennen een beroep te doen op de gedwongen schuldtoerekening van art. 3:184 BW. Het gevolg van een beroep op deze bepaling is dat de schulden van de gefailleerde aan de gemeenschap worden toegerekend aan zijn aandeel in de baten bij de verdeling.

Door gedwongen schuldtoerekening wordt aldus voorkomen dat de faillissementsboedel in een gemeenschap bij verdeling tijdens faillissement wel de baten krijgt, terwijl de schulden van de gefailleerde deelgenoot onbetaald blijven. Voorts kan hiermee worden voorkomen dat de niet gefailleerde deelgenoten het aandeel in de gemeenschapsschulden van de gefailleerde deelgenoot dienen te voldoen, zonder daarvoor verhaal te kunnen nemen op de baten die aan de gefailleerde toevallen bij de verdeling.

Art. 56 Fw is – in afwijking van art. 3:184 lid 2 BW – ook van toepassing op hetgeen de gefailleerde aan de gemeenschap verschuldigd is onder opschortende voorwaarde of onder opschortende tijdsbepaling. Voor ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.