LOADING  

Faillissementsrecht

Verbintenissen ontstaan na faillietverklaring (Art. 24 Fw)

Verbintenissen ontstaan na faillietverklaring

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Faillissementsrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. drs. R. van Dijken (advocaat bij Houthoff te Amsterdam)

1 Algemeen

Vorderingen die zijn ontstaan voor faillietverklaring kunnen ter verificatie worden ingediend. Vorderingen die tijdens faillissement ontstaan maar besloten liggen in een ten tijde van het ingaan van faillissement reeds bestaande rechtspositie van de schuldeiser, komen eveneens voor verificatie in aanmerking (zie hierna). Zie voor de verificatie het commentaar bij art. 108‑137 Fw.

Vorderingen die zijn ontstaan tijdens een faillissement of een daaraan voorafgaande surseance en niet voortvloeien uit een reeds bestaande rechtspositie, komen in beginsel niet voor verificatie in aanmerking vanwege het fixatiebeginsel (art. 24 Fw). Het fixatiebeginsel houdt in dat door de intrede van het faillissement de rechtspositie van alle bij de boedel betrokkenen onveranderlijk wordt (HR 18 december 1987, ECLI:NL:HR:1987:AD0106; HR 17 februari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1641; HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424). Daarmee is onverenigbaar dat een schuldeiser zijn rechtspositie na intrede van het faillissement in zijn voordeel zou kunnen wijzigen.

Indien de boedel evenwel is gebaat bij een verbintenis die na faillietverklaring is ontstaan, dan is de boedel daarvoor wel aansprakelijk (art. 24 Fw). De boedel dient – als boedelschuld – terug te geven waarmee het actief ten koste van een derde groter is geworden dan zonder het ontstaan van die verbintenis. Zie met betrekking tot boedelschulden het commentaar bij art. 108-137 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.