LOADING  

Faillissementsrecht

Separatisme hypotheek- en pandhouder en termijnstelling (art. 57 - 59a Fw)

Separatisme hypotheek- en pandhouder en termijnstelling

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Faillissementsrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. drs. R. van Dijken (advocaat bij Houthoff te Amsterdam)

1 Inleiding

Pand- en hypotheekhouders hebben in faillissement een bijzondere positie: zij kunnen tijdens faillissement hun rechten uitoefenen alsof er geen faillissement is (art. 57 lid 1 Fw, ook wel 'separatisme' genoemd). Dit brengt met zich dat zij tijdens faillissement kunnen overgaan tot inning van verpande vorderingen (art. 3:246 BW) of tot parate executie van de goederen waarop een pand- of hypotheekrecht rust (art. 3:248 BW; art. 3:268 BW), om zich vervolgens met voorrang te verhalen op de opbrengst (art. 3:227 BW). Pand‑ en hypotheekhouders die op deze manier verhaal nemen, hoeven hun vordering niet ter verificatie in te dienen en delen niet mee in de omslag van de algemene faillissementskosten (art. 182 lid 1 Fw).

De opbrengst kan ontoereikend zijn om de vorderingen te voldoen ter zekerheid waarvan het zekerheidsrecht is gevestigd. In dat geval kan de pand- of hypotheekhouder de restantvordering als concurrente vordering in faillissement ter verificatie in te dienen (art. 59 Fw). Een eventueel overschot na verhaal door de pand- of hypotheekhouder dient te worden afgedragen aan de curator.

De curator hoeft niet stil te zitten totdat de separatist overgaat tot executie of inning. Op grond van art. 58 lid 1 Fw kan de curator separatisten een termijn stellen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.