LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verklaring van geen bezwaar (art. 3:102 Wft)

Verklaring van geen bezwaar

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 16 maart 2020
mr. T.F.H. Reijnen

Verwerving van 10%-belang in vermogensbeheerder: verklaring van geen bezwaar vereist
 
Op 1 juli 2013 heeft het Tweede Kamerlid Van Hijum (CDA) aan de Minister van Financiën gevraagd of het wenselijk is dat een vermogensbeheerder die in het kader van een fusie een aandeel wil verwerven van meer dan 10% bij een andere vermogensbeheerder, dient te beschikken over een verklaring van geen bezwaar (vvgb) op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft), ook indien de betreffende onderneming al zelf over zo'n verklaring beschikt voor dezelfde activiteit. Van Hijum acht dit niet wenselijk, omdat het aanvragen van een extra vvgb in deze situatie een kostbare, langdurige en administratief belastende en onnodige procedure voor de betreffende ondernemers zou zijn.
 
Op 14 augustus 2013 heeft de Minister van Financiën op deze vraag geantwoord.
De vvgb wordt aangevraagd door degene die een gekwalificeerde deelneming wil houden, verwerven, of vergroten boven de geldende bovengrens van art. 3:102 lid 1 Wft (als bovengrens geldt 20, 33, 50 of 100%). Daarbij is het niet van belang of de beleggingsonderneming waarin de deelneming wordt verworven al over een vvgb beschikt.
Indien een beleggingsonderneming een gekwalificeerde deelneming wil verwerven in een andere beleggingsonderneming, dient hij op grond van art. 3:95 Wft over ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.