LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verbintenissen ontstaan na faillietverklaring (Art. 24 Fw)

Verbintenissen ontstaan na faillietverklaring

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 31 augustus 2020
De redactie

1 Algemeen

Verbintenissen ontstaan voor de faillietverklaring kunnen als schuldvorderingen worden ingediend bij de curator. De boedel is niet aansprakelijk voor verbintenissen die na de faillietverklaring ontstaan (art. 24 Fw). Verbintenissen die eerst ontstaan na faillietverklaring, komen derhalve in beginsel niet voor verificatie in aanmerking. Indien en voor zover de boedel gebaat is bij beheers- en beschikkingshandelingen van de failliet na intrede van het faillissement, is de boedel wel gebonden.

2 Verbintenissen uit reeds bestaande rechtsverhouding

Echter, verbintenissen die tijdens het faillissement ontstaan uit een rechtsverhouding die voor de faillietverklaring reeds bestaat, komen wel voor verificatie in aanmerking. Het uitgangspunt is namelijk dat het faillissement geen verandering brengt in bestaande wederkerige overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Voorwaarde is wel dat die schuldvordering reeds besloten lag in de rechtspositie van de schuldeiser zoals die bij de aanvang van het faillissement bestond (Hoge Raad 23 maart 2018, nr 17/01478, ECLI:NL:HR:2018:424, Credit Suisse/Jongepier q.q.). Deze nieuwe schuldvorderingen mogen geen uitbreiding opleveren van de aanspraken die de schuldeiser al had op het moment van faillietverklaring op grond van diens rechtspositie. Voor zover wel sprake is van een dergelijke uitbreiding, komen de desbetreffende vorderingen niet voor verificatie in aanmerking. Zouden nieuwe schuldvorderingen die een uitbreiding opleveren van de aanspraken die een schuldeiser al had op het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.