LOADING  
Fiscaal
Civiel

Tuchtmaatregelen (art. 103 - 109 WNA)

Tuchtmaatregelen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Notarisambt Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 december 2021
De redactie

1 Inleiding

Het notariële tuchtrecht heeft als doel de bevordering van de goede ambtsuitoefening van het notariaat. Als nevendoel kan worden genoemd de genoegdoening van de klager. 
Iedereen met enig redelijk belang kan klachten tegen notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen, schriftelijk en met rede omkleed, indienen bij de Kamer voor het Notariaat waaronder de betreffende notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris ressorteert (art. 99 WNA). Voor meer informatie over de tuchtrechtspraak, zie de toelichting bij art. 93 tot en met 99 WNA.

Zie over de tuchtrechtprocedure en tuchtrechtmaatregelen ook uitgebreid G.T.J. Hoff, 'Formeel notarieel tuchtrecht: over het verloop van de tuchtrechtprocedure'. 

2 Tuchtmaatregelen

De tuchtrechter kan, als de tegen een notaris gerezen bedenking gegrond is, tuchtmaatregelen opleggen als genoemd in art. 103 lid 1 WNA.

Het gaat om de volgende maatregelen:

  • waarschuwing;
  • berisping;
  • geldboete;
  • ontzegging van de bevoegdheid tot het aanwijzen van een toegevoegd notaris, voor bepaalde of onbepaalde duur;
  • schorsing in de uitoefening van het ambt voor de duur van ten hoogste zes maanden;
  • ontzetting uit het ambt.

De tuchtrechter kan ook een klacht gegrond verklaren, zonder oplegging van een maatregel (art. 103 lid 2 WNA). 

De vraag of voor dezelfde bedenking meer dan één maatregel kan worden opgelegd (bijvoorbeeld een geldboete én een schorsing) kan bevestigend worden beantwoord (zie de uitspraak van de Hoge Raad ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.