LOADING  
Fiscaal
Civiel

Inschrijving erfopvolging (art. 27 Kw)

Inschrijving erfopvolging

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 13 februari 2020

1 Algemeen

Ingevolge art. 3:16 lid 1 BW worden openbare registers gehouden, waarin feiten die voor de rechtstoestand van registergoederen van belang zijn, worden ingeschreven. Erfopvolgingen die registergoederen betreffen zijn feiten die in de openbare registers kunnen worden ingeschreven (art. 3:17 lid 1 sub b BW). Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de wetgever het nodig heeft geacht de deskundigheid van de notaris te verlangen, alvorens tot inschrijving kan worden overgegaan. Bij inschrijving van erfopvolgingen die registergoederen betreffen moet in de eerste plaats aan erfopvolging bij versterf worden gedacht. In de tweede plaats kan ook erfopvolging krachtens testament worden ingeschreven. Anders dan bij de inschrijving van het testament (uiterste wilsbeschikkingen kunnen op grond van art. 3:17 lid 1 sub a BW in de openbare registers worden ingeschreven) bevat de verklaring van erfrecht een voorlopig oordeel omtrent de geldigheid van het testament en het ontbreken van een herroeping. Inschrijving van een verkrijging van onroerende zaken krachtens erfrecht is niet constitutief voor het beoogde rechtsgevolg.

Ter inschrijving van erfopvolgingen die registergoederen betreffen, wordt een authentiek afschrift van een door een notaris opgemaakte verklaring als bedoeld in art. 4:188 BW aangeboden, waaruit van de erfopvolging blijkt, art. 27 lid 1 Kw. Art. 4:188 BW vereist voor de vorm een notariële akte ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.