LOADING  
Fiscaal
Civiel

Begripsbepalingen WNA (art. 1 WNA)

Begripsbepalingen WNA

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Notarisambt Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

In art. 1 van de Wet op het Notarisambt (WNA) worden enkele begripsbepalingen opgesomd. 
De letterlijke wettekst van art. 1 WNA kunt u raadplegen onder het tabblad 'Wettekst'.

De WNA en de daarop berustende bepalingen verstaan onder:

a. notaris: de ambtenaar, die bevoegd is om authentieke akten te verlijden en andere in de wet aan hem opgedragen notariële werkzaamheden te verrichten;

b. toegevoegd notaris: de toegevoegd notaris, die bevoegd is om namens, onder verantwoordelijkheid en toezicht van de notaris de handelingen te verrichten waartoe de notaris bevoegd is. De notaris beschikt over een exclusieve instructiebevoegdheid ten aanzien van de notariële werkzaamheden van de toegevoegd notaris;

c. kandidaat-notaris: degene die voldoet aan één van de opleidingseisen genoemd in art. 6  lid 2 sub a WNA (dat wil zeggen dat diegene een universitaire notariële opleiding heeft afgerond) en die onder verantwoordelijkheid van een notaris of een waarnemer notariële werkzaamheden verricht. Dan wel – voor een migrerende beroepsbeoefenaar die in Nederland toegang tot of uitoefening van het beroep wenst – degene die in het bezit is van een ten aanzien van het beroep van kandidaat-notaris afgegeven erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in art. 5 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties en die onder verantwoordelijkheid van een notaris of een waarnemer notariële werkzaamheden verricht;

d. minuut: het originele ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.