LOADING  
Fiscaal
Civiel

Akten van uiterste wilsbeschikking (Art. 20a WNA)

Akten van uiterste wilsbeschikking

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 8 februari 2022

1 Algemeen

Gelet op de rechtsgevolgen die de uiterste wilsbeschikking teweegbrengt, is het wenselijk de wil van erflater zo duidelijk mogelijk van andere rechtshandelingen te onderscheiden. Dit heeft er onder meer mee te maken dat een uiterste wilsbeschikking steeds eenzijdig door de erflater kan worden herroepen (art. 4:42 BW). Een bij notariële akte vastgelegde uiterste wil mag daarom geen andere rechtshandelingen inhouden. Dit geldt voor zowel eenzijdige rechtshandelingen als overeenkomsten in het algemeen. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een partijverklaring of een door de notaris geconstateerde handeling. Erkenning van een kind is bijvoorbeeld niet toegestaan. Art. 20a WNA is ruimer geformuleerd dan de gezamenlijke testamenten van art. 4:93 BW.
Wordt het verbod van art. 20a WNA overtreden dan blijft de rechtshandeling wel geldig, maar kan de notaris tuchtrechtelijk worden aangesproken (art. 103 WNA).  

2 Literatuur

  • B.C.M. Waaijer, 'Twee voor de prijs van één. Testament en een andere rechtshandeling in één akte: kan dat?', WPNR 2020/7282
  • J.C.H. Melis/B.C.M.Waaijer, 'De Notariswet', 2019
...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.