LOADING  

Cliëntenonderzoek

Civiel
Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)
Titel 1.3 - Cliëntenonderzoek algemeen
Titel 1.4 - Cliëntenonderzoek basis
Titel 1.5 - Cliëntenonderzoek vereenvoudigd
Titel 1.6 - Cliëntenonderzoek verscherpt
Titel 3.2 - Praktische tools - Procedure cliëntenonderzoek


Gevolgen niet afgerond cliëntenonderzoek (art. 5 + 16 lid 4 Wwft)

Gevolgen niet afgerond cliëntenonderzoek

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Cliëntenonderzoek Mail a friend
Bijgewerkt tot 5 oktober 2020
mr. A. van Meurs

1 Verbod aangaan zakelijke relatie als geen cliëntenonderzoek is verricht

Onverminderd de mogelijkheden van uitstel (zie de toelichting Mogelijkheden uitstel) moet een instelling het cliëntenonderzoek hebben verricht voordat de zakelijke relatie wordt aangegaan (art. 5 lid 1 onder a). Met andere woorden: voordat met de werkzaamheden kan worden begonnen.
Zie ook de toelichting Overnemen resultaten en uitbesteden cliëntenonderzoek voor de mogelijkheden op dat gebied.

2 'Verricht' cliëntenonderzoek

Op grond van art. 5 lid 1 onder b Wwft moet het cliëntenonderzoek hebben geleid tot het in de volgende onderdelen van art. 3 Wwft bedoelde resultaat:

  • identificatie en verificatie identiteit van de cliënt (lid 2 onderdeel a);
  • de UBO-check (lid 2 onderdeel b);
  • vaststellen aard en doel van de transactie (lid 2 onderdeel c);
  • identificatie en verificatie identiteit vertegenwoordiger en controle bevoegdheid (lid 2 onderdeel e);
  • de ‘stroman’- check (lid 2 onderdeel f);
  • [specifiek voor trusts (lid 3)]; en
  • identificatie en verificatie specifiek bij personenvennootschappen (lid 4); en
  • de instelling moet over alle identificatie- en verificatiegegevens en overige gegevens inzake de identiteit van de in art. 3 leden 2, 3 en 4 bedoelde personen beschikken.

Daarnaast moet op grond van art. 8 lid 5 Wwft ook de PEP-check zijn uitgevoerd voordat de zakelijke relatie wordt aangegaan.
Het betreft een resultaatsverplichting, niet louter een inspanningsverplichting.

3 Bedoelde resultaat

Het cliëntenonderzoek moet risicogebaseerd worden uitgevoerd ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.