Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Database externe bronnen Wwft

1 Mondiaal niveau 1.1 Financial Action Task Force 1.1.1 FATF-aanbevelingen voor nationale wetgeving 1.1.2 FATF-lijsten met 'High Risk landen' 1.1.3 FATF-rapport voor Legal professionals + 'Red Flags' 1.1.4 Risk-based Approach Guidance for Legal professionals 1.1.5 FATF Guidance on Transparency and Beneficial Ownership 1.1.6 FATF Guidance: Politically Exposed Personens (PEP) 1.1.7 Risk-based Approach Guidance for the Real Estate Sector 1.1.8 FATF, Trade-Based Money Laundering: Risk Indicators 1.1.9 FATF, Crowdfunding for Terrorism Financing 1.2 Transparency International - Corruptions Perception Index 1.3 Egmont Group 2 Europees niveau 2.1 Vierde anti-witwasrichtlijn 2.2 Vijfde anti-witwasrichtlijn 2.3 Zesde anti-witwasrichtlijn 2.4 Supranationale risicoanalyse (SNRA) 2.5 EU-lijst Staten met hoog risico 2.6 EU blacklist belastingparadijzen 3 Nationaal niveau 3.1 Nationale risicoanalyse (NRA) 3.2 Algemene leidraad Wwft - Ministerie van Financiën & Ministerie van Justitie en Veiligheid 3.3 Nederlandse blacklist belastingparadijzen 3.4 Nationale sanctielijst terrorisme 3.5 Anti Money Laundering Centre (AMLC) 3.5.1 Handleiding 'Witwassen, wat is dat?' 3.5.2 Overzicht witwasindicatoren 3.5.3 Artikel: Wat is Trade-based money laundering (TBML)? 3.5.4 Artikel: Carrouselfraude en trade based money laundering 3.5.5 Artikel: Wat is witwassen via vastgoed? 3.5.6 Risicoindicatoren misbruik van rechtsvormen 3.5.7 Artikel: Politically Exposed Persons: Exposure in Nederland 3.5.8 AMLC podcasts 3.6 FIU-Nederland 3.6.1 Jaaroverzichten 3.6.2 Witwastypologieën 3.6.3 Kennisbank 3.6.4 Factsheet Non profit organisaties 3.7 Bureau Financieel Toezicht (BFT) 3.7.1 Specifieke leidraad Wwft voor (kandidaat en toegevoegd) notarissen 3.7.2 Voorbeelden bij de subjectieve indicator (Bijlage I bij Specifieke leidraad) 3.7.3 Stappenplan Wwft (Bijlage II bij Specifieke leidraad) 3.7.4 De poortwachtersrol en de invulling van de notariële onderzoeksplicht (zowel voor de Wna als de Wwft) 3.7.5 Schema notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer (Wna en Wwft) 3.7.6 Toelichting op schema notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer 3.7.7 Tips voor (kandidaat-)notarissen: dossiervoering in poortwachtersdossiers 3.7.8 Crowdfunding en de rol van de notaris met betrekking tot de Wwft 3.7.9 Memo inzake de rol van cryptovaluta in het notariaat 3.7.10 Handreiking inzake melden ongebruikelijke transacties 3.7.11 Informatiedocument inzake corruptie en witwassen van door corruptie verkregen gelden 3.8 Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) 3.9 Kamer van Koophandel (KvK) 3.9.1 Handleiding UBO-opgave en de notaris 3.10 NVB – Sector Standaarden 3.11 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 3.11.1 Webdossier vastgoedcriminaliteit 3.11.2 Kennisdocument Malafide stichtingen 3.12 Financieel Expertise Centrum (FEC) 3.12.1 Kennisdocument dividendstripping 4 Overige relevante bronnen 4.1 Overzicht van de UBO-registratie in EU (PWC) 4.2 Opmerkelijke belastingconstructies (Belastingdienst) 4.3 Vakblad De Compliance Officer
Bijgewerkt tot 01-05-2024 Auteur De redactie

In deze toelichting zijn de externe bronnen opgenomen die relevant zijn voor de notariële dienstverlening in het kader van een goede uitoefening van de verplichtingen onder de Wwft. De externe bronnen zijn ‘bottom down’ weergegeven (van wereldwijd naar nationaal niveau).1 Mondiaal niveau1.1 Financial Action Task ForceDe Financial Action Task Force (FATF) is een internationaal orgaan dat op mondiaal niveau (onder meer) witwassen en terrorismefinanciering wil voorkomen en bestrij…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Algemene leidraad Wwft Bron Ministerie van Financiën & Ministerie van Justitie en Veiligheid Type Wwft en sanctiewetgeving Categorie Verwijzingen voor de notaris
Guidance for a Risk-Based Approach Guidance for Legal Professionals Bron FATF Type Wwft en sanctiewetgeving Categorie Verwijzingen voor de notaris
Vierde anti-witwasrichtlijn Bron Europees Parlement en Europese Raad Type Wwft en sanctiewetgeving Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
1 Mondiaal niveau 1.1 Financial Action Task Force 1.1.1 FATF-aanbevelingen voor nationale wetgeving 1.1.2 FATF-lijsten met 'High Risk landen' 1.1.3 FATF-rapport voor Legal professionals + 'Red Flags' 1.1.4 Risk-based Approach Guidance for Legal professionals 1.1.5 FATF Guidance on Transparency and Beneficial Ownership 1.1.6 FATF Guidance: Politically Exposed Personens (PEP) 1.1.7 Risk-based Approach Guidance for the Real Estate Sector 1.1.8 FATF, Trade-Based Money Laundering: Risk Indicators 1.1.9 FATF, Crowdfunding for Terrorism Financing 1.2 Transparency International - Corruptions Perception Index 1.3 Egmont Group 2 Europees niveau 2.1 Vierde anti-witwasrichtlijn 2.2 Vijfde anti-witwasrichtlijn 2.3 Zesde anti-witwasrichtlijn 2.4 Supranationale risicoanalyse (SNRA) 2.5 EU-lijst Staten met hoog risico 2.6 EU blacklist belastingparadijzen 3 Nationaal niveau 3.1 Nationale risicoanalyse (NRA) 3.2 Algemene leidraad Wwft - Ministerie van Financiën & Ministerie van Justitie en Veiligheid 3.3 Nederlandse blacklist belastingparadijzen 3.4 Nationale sanctielijst terrorisme 3.5 Anti Money Laundering Centre (AMLC) 3.5.1 Handleiding 'Witwassen, wat is dat?' 3.5.2 Overzicht witwasindicatoren 3.5.3 Artikel: Wat is Trade-based money laundering (TBML)? 3.5.4 Artikel: Carrouselfraude en trade based money laundering 3.5.5 Artikel: Wat is witwassen via vastgoed? 3.5.6 Risicoindicatoren misbruik van rechtsvormen 3.5.7 Artikel: Politically Exposed Persons: Exposure in Nederland 3.5.8 AMLC podcasts 3.6 FIU-Nederland 3.6.1 Jaaroverzichten 3.6.2 Witwastypologieën 3.6.3 Kennisbank 3.6.4 Factsheet Non profit organisaties 3.7 Bureau Financieel Toezicht (BFT) 3.7.1 Specifieke leidraad Wwft voor (kandidaat en toegevoegd) notarissen 3.7.2 Voorbeelden bij de subjectieve indicator (Bijlage I bij Specifieke leidraad) 3.7.3 Stappenplan Wwft (Bijlage II bij Specifieke leidraad) 3.7.4 De poortwachtersrol en de invulling van de notariële onderzoeksplicht (zowel voor de Wna als de Wwft) 3.7.5 Schema notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer (Wna en Wwft) 3.7.6 Toelichting op schema notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer 3.7.7 Tips voor (kandidaat-)notarissen: dossiervoering in poortwachtersdossiers 3.7.8 Crowdfunding en de rol van de notaris met betrekking tot de Wwft 3.7.9 Memo inzake de rol van cryptovaluta in het notariaat 3.7.10 Handreiking inzake melden ongebruikelijke transacties 3.7.11 Informatiedocument inzake corruptie en witwassen van door corruptie verkregen gelden 3.8 Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) 3.9 Kamer van Koophandel (KvK) 3.9.1 Handleiding UBO-opgave en de notaris 3.10 NVB – Sector Standaarden 3.11 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 3.11.1 Webdossier vastgoedcriminaliteit 3.11.2 Kennisdocument Malafide stichtingen 3.12 Financieel Expertise Centrum (FEC) 3.12.1 Kennisdocument dividendstripping 4 Overige relevante bronnen 4.1 Overzicht van de UBO-registratie in EU (PWC) 4.2 Opmerkelijke belastingconstructies (Belastingdienst) 4.3 Vakblad De Compliance Officer
Overzicht
Wetstructuur
Wwft