Kennisbank voor het notariaat

Cliëntenonderzoek

Kennisdossier
Stroomschema’s en visuals

Bewaarplichten Wwft
Databank Wwft

Handvat cliëntenonderzoek: vastleggen risicoprofiel-maatregelen-conclusie
Databank Wwft

Overzicht geografische risico's per land
Databank Wwft

Overzicht branches met verhoogd risico (pictogrammen)
Databank Wwft

Risicogebaseerde benadering cliëntenonderzoek (vierstappenplan)
Databank Wwft

Stroomschema hoofdlijnen cliëntenonderzoek
Databank Wwft

Stroomschema onderzoek herkomst middelen
Databank Wwft

Uittreksel regelgeving Wwft
Databank Wwft