LOADING  

Wwft-Alerts

Civiel
Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)
Titel 4.1 - Wwft-Alerts 2022
Titel 4.2 - Wwft-Alerts 2021
Titel 4.3 - Wwft-Alerts 2020
Titel 4.4 - Wwft-Alerts 2019


Wwft-Alert 2019 | 10

Wwft-Alert 2019 | 10

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 8 mei 2019
De redactie

1 Actualiteiten

1.1 Legale belastingontwijking of fiscale fraude?

Uitspraken Europese Hof van Justitie

Niet-Europese investeerders die in Europese bedrijven deelnemen, kunnen belastingvoordelen genieten als de investering geschiedt via een ‘doorstroomvennootschap’ in (onder meer) Nederland. Het Europese Hof van Justitie heeft in twee recente uitspraken opgedragen om een einde te maken aan deze manier van belastingontwijking.

De uitspraak van het Hof raakt een belangrijk deel van de ongeveer 15.000 brievenbusfirma's die Nederland telt. Het Hof stelt dat EU-lidstaten Europese belastingvrijstellingen niet mogen toekennen als bedrijven zich bezondigen aan fraude, misbruik of belastingontwijking. Ook niet als zo'n voordeel wordt verleend binnen een bilateraal belastingverdrag met een land buiten de EU. Belastingvrijstelling is in deze gevallen strijdig met 'het algemeen beginsel van verbod van misbruik', aldus het Hof.

De relevantie voor de WWFT:
Fiscale fraude is een vorm van witwassen (HR 7 oktober 2008, nr 03511/06, ECLI:NL:HR:2008:BD2774). Hiervoor hoeft geen verhullende handeling plaats te vinden. Het enkele feit dat middelen voorhanden zijn die afkomstig zijn uit fiscale fraude, is voldoende. Dit is het zogenaamde ‘eenvoudig witwassen’ dat per 1 januari 2017 strafbaar is gesteld in artt. 420bis en 420 quater Sr.

De scheidslijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking is niet altijd duidelijk te trekken. Belastingontwijking is weliswaar legaal volgens de wet, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.