LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)

Verscherpt cliëntenonderzoek

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: PEP-check, Verhoogd risico en extra maatregelen, Cliëntenonderzoek Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 december 2020
mr. A. van Meurs

1 Inleiding

In het geval sprake is van een verhoogd risico, moeten extra maatregelen worden getroffen in het kader van het cliëntenonderzoek, afgestemd op het specifieke risico. Wanneer is sprake van een verhoogd risico?

Art. 8 lid 1 onderdeel b, lid 3 en lid 5 Wwft alsmede art. 9 Wwft geven op een beperkt aantal punten aan dat sprake is van een ‘verplicht’ verhoogd risico, met daarbij de minimale extra onderzoeksmaatregelen. Zie hierna bij Objectieve indicatoren - verplicht verhoogde risico's.

Naast deze verplichte hoge risico’s moeten instellingen op grond van art. 8 lid 1 onderdeel a Wwft zelf beoordelen of op dossierniveau sprake is van een zakelijke relatie of transactie die naar haar aard een verhoogd risico met zich brengt. Dit is de ‘subjectieve indicator’. Zie hierna bij Subjectieve indicator.

Instellingen dienen in elk dossier voorafgaand aan het aangaan van een zakelijke relatie vast te stellen of een verscherpt cliëntenonderzoek noodzakelijk is. Deze beoordeling vindt plaats op basis van een risico-analyse op dossierniveau, waarbij op grond van art. 3 lid 8 Wwft de verhoogde risico’s moeten worden meegenomen die gerelateerd zijn aan de cliënt, de zakelijke relatie en de specifieke transactie. Er wordt wel gesproken van ‘een’ verhoogd risicoprofiel, maar het is ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.