LOADING  
Fiscaal
Civiel

Sanctiewet en Wwft

Sanctiewet en Wwft

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Verhoogd risico en extra maatregelen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2022
De redactie

1 Inleiding

De Sanctiewet is de basis van het systeem van toezicht op financiële sanctiemaatregelen in Nederland.

In augustus 2020 is de Leidraad Financiële Sanctieregelgeving door het Ministerie van Financiën gepubliceerd. Ook het notariaat moet zich aan de sanctiemaatregelen houden. Dat houdt bijvoorbeeld in dat geen akte mag worden gepasseerd waarbij een (rechts)persoon betrokken is op wie een sanctiemaatregel van toepassing is.

Hierna volgt een samenvatting van de leidraad, voor zover relevant voor de notariële praktijk. Daarbij wordt ook vermeld op welke wijze de uitvoering van de verplichtingen op grond van de Sanctiewet kan worden geïmplementeerd in de kantoorprocedures (de cliëntacceptatie).

2 Sanctiemaatregelen en de Sanctiewet

2.1 Sanctiemaatregelen

Onder sanctiemaatregelen wordt verstaan dwingende, niet-militaire, politieke instrumenten die onder meer ingezet kunnen worden als reactie op schendingen van internationaal recht of bij het bestrijden van terrorisme. Zie verder paragraaf 1.3 van de Leidraad.

2.2 Doel sanctiemaatregelen

Het doel van de sanctieregelgeving op het gebied van financieel verkeer is dat geen geld of andere financiële of economische middelen, al dan niet direct, ter beschikking komen of worden gesteld aan (rechts)personen en entiteiten, genoemd in de sanctieregelgeving.

2.3 Sanctiewet: basis voor toezicht op (inter)nationale sanctiemaatregelen

In Nederland vormt de Sanctiewet de basis van het systeem van toezicht op financiële sanctiemaatregelen in Nederland. In de Sanctiewet zelf ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.