LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vrijwaring (art. 19 + 20 Wwft)

Vrijwaring

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Meldingsplicht Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 september 2020
De Redactie

1 Strafrechtelijke vrijwaring (art. 19 Wwft)

Gegevens of inlichtingen die een meldplichtige instelling verstrekt, kunnen niet worden gebruikt ten behoeve van een opsporingsonderzoek of strafrechtelijke vervolging ter zake van witwassen of financieren van terrorisme van die meldplichtige instelling (art. 19 lid 1 Wwft). Deze vrijwaring geldt ook voor personen die werkzaam zijn voor een meldplichtige instelling die gegevens of inlichtingen heeft verstrekt en die daaraan hebben meegewerkt (art. 19 lid 3 Wwft). De strafrechtelijke vrijwaring geldt niet indien de melding niet op correcte wijze, conform de vereisten van art. 16 Wwft en art. 17 Wwft, heeft plaatsgevonden.

Zij die op grond van hun ambt een geheimhoudingsplicht hebben en aan hun meldingsplicht uitvoering geven, kunnen bij de uitvoering daarvan worden geconfronteerd met schending van hun geheimhoudingsplicht. In het bijzonder advocaten en notarissen hebben op grond van hun ambt een geheimhoudingsplicht. Schending van de geheimhoudingsplicht levert onder omstandigheden een misdrijf op (art. 272 Sr). Daarbij gaat het niet zozeer om het geval waarin binnen de wettelijke verplichting melding wordt gedaan, als wel het uitzonderlijke geval waarin melding achteraf niet behoefde plaats te vinden. Te denken valt aan een misvatting omtrent hetgeen is bedoeld met een bepaalde indicator. Advocaten en notarissen die gegevens of ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.