LOADING  
Fiscaal
Civiel

Trust-register (art. 10a - 10c Wwft)

Trust-register

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: UBO-register Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2021
De redactie

1 Inleiding

Op 27 september 2020 is – naar aanleiding van de vierde anti-witwasrichtlijn (2015/849) - het UBO-register voor uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ingevoerd (Kamerstukken 35179). Hierin worden uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van vennootschappen en andere juridische entiteiten geregistreerd ter voorkoming van witwassen, financiering van terrorisme en misbruik van het financiële stelsel. Zie hierover meer in de toelichting UBO-register.
Op grond van de vijfde anti-witwasrichtlijn (die de vierde anti-witwasrichtlijn heeft gewijzigd) moet naast het UBO-register ook een apart register voor trusts en soortgelijke juridische constructies worden ingevoerd (het Trust-register). Daartoe is in april 2021 een wetsvoorstel ingediend: de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke constructies (hierna: Implementatiewet Trust-register, Kamerstukken 35819). Daarnaast is in juni 2021 het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (hierna: Implementatiebesluit Trust-register) ter consultatie aangeboden. Het beheer van het Trust-register zal bij de Kamer van Koophandel (KvK) komen te liggen.

2 Definitie trust

De invulling van het begrip trust wordt volgens art. 1 Implementatiewet Trust-register ingevuld door het Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts (HTV 1985). Art. 2 lid 1 HTV 1985 bepaalt dat het bij een trust gaat om rechtsbetrekkingen die in ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.