LOADING  
Fiscaal
Civiel

Trust-register (art. 10a - 10c Wwft)

Trust-register

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: UBO-register Mail a friend
Bijgewerkt tot 3 november 2022
De redactie

1 Inleiding

Op grond van de vijfde anti-witwasrichtlijn - die de vierde anti-witwasrichtlijn heeft gewijzigd - moet naast het UBO-register ook een apart register voor trusts en soortgelijke juridische constructies worden ingevoerd (het Trust-register). Daartoe is in april 2021 de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke constructies (hierna: Implementatiewet Trust-register, Kamerstukken 35819) ingediend. Het wetsvoorstel is op 4 november 2021 door de Tweede Kamer aangenomen en op 23 november 2021 door de Eerste Kamer aangenomen. Op 1 november 2022 is de Implementatiewet Trust-register gedeeltelijk in werking getreden. Per 1 november 2022 moeten UBO's van trusts worden ingeschreven in het Trust-register. Dit betreft een apart register met een eigen website: https://www.uboregistertrusts.nl/

2 Factsheet Trust-register

In de Factsheet Trust-register staan de belangrijkste onderdelen en gevolgen van de Implementatiewet Trust-register vermeld.

3 Definitie trust

De invulling van het begrip trust wordt volgens art. 1 Implementatiewet Trust-register ingevuld door het Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts (HTV 1985). Art. 2 lid 1 HTV 1985 bepaalt dat het bij een trust gaat om rechtsbetrekkingen die in het leven worden geroepen door een trustor (insteller), die goederen onder de macht van een trustee (beheerder) brengt ten behoeve van een of meer ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.