LOADING  
Fiscaal
Civiel

Meldingsplicht bij vrijwillige inkeer

Meldingsplicht bij vrijwillige inkeer

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Meldingsplicht Mail a friend
Bijgewerkt tot 26 februari 2021
mr. A. van Meurs

1 Fiscale fraude

Fiscale fraude, ofwel belastingontduiking, is een misdrijf. De gelden die ‘voor handen’ zijn omdat geen belasting wordt betaald zijn derhalve gelden afkomstig uit een misdrijf.

De Hoge Raad heeft op 7 oktober 2008 (nr 03511/06, ECLI:NL:HR:2008:BD2774) een arrest gewezen dat fiscale fraude kwalificeert als witwassen. Het bedrag aan ontdoken belasting, ook al is sprake van niet aangegeven legale inkomsten en/of vermogen, is op grond van dit arrest derhalve 'uit enig misdrijf afkomstig'. Nu het enkel voorhanden hebben van een dergelijk voorwerp als witwassen kwalificeert, zal bij het vermoeden van belastingfraude sprake zijn van 'de veronderstelling dat (een transactie/situatie) verband kan houden met witwassen' en moet er derhalve gemeld worden. De Accountantskamer heeft in zijn uitspraak van 8 februari 2013 (nr 12/1168 en 12/1169, ECLI:NL:TACAKN:2013:YH0342) een klacht van het BFT tegen twee accountants gegrond verklaard. De betrokken accountants hadden nagelaten een melding van een ongebruikelijke transactie te doen van het feit dat hun cliënt (mogelijk) betrokken was bij fiscale fraude.

Met andere woorden: er hoeft niet eerst een ‘verhullende handeling’ te hebben plaatsgehad. Het enkele feit dat de gelden voor handen zijn, is voldoende voor de kwalificatie witwassen. De situatie waarin er gelden voor handen zijn uit hoofde van belastingontduiking valt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.