LOADING  
Fiscaal
Civiel

Identificatie vertegenwoordiger cliënt (art. 3 lid 2 onder e Wwft)

Identificatie vertegenwoordiger cliënt

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Cliëntenonderzoek Mail a friend
Bijgewerkt tot 14 december 2020
mr. A. van Meurs

Het cliëntenonderzoek impliceert een resultaatsverplichting. Het onderzoek moet zodanig worden uitgevoerd dat de resultaten ertoe leiden dat wordt voldaan aan het bepaalde in art. 3 lid 2 Wwft, waaronder dat is vastgesteld of de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt daartoe bevoegd is en deze natuurlijke persoon is geïdentificeerd en diens identiteit is geverifieerd.

Zie de toelichting bij de identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt natuurlijk persoon.

Anders dan voor de cliënt natuurlijk persoon wordt de vertegenwoordiger natuurlijk persoon niet genoemd in art. 11 lid 1 Wwft. Op grond van art. 33 lid 2 onderdeel a Wwft moeten echter wel minimaal dezelfde gegevens en documenten worden vastgelegd (en op grond van art. 33 lid 3 Wwft worden bewaard) in het geval het een vertegenwoordiger van een natuurlijk persoon betreft. Van een vertegenwoordiger natuurlijk persoon van een rechtspersoon hoeven op grond van art. 33 lid 2 onderdeel c Wwft minimaal minder gegevens te worden vastgelegd en daarnaast blijkt dat de identiteit inderdaad niet verplicht hoeft te worden geverifieerd als bedoeld in art. 11 Wwft.

Op grond van art. 33 lid 1 Wwft moeten alle gegevens en documenten worden vastgelegd die zijn gebruikt om het cliëntenonderzoek te kunnen uitvoeren. Zie hierover meer ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.