LOADING  
Fiscaal
Civiel

Bewaarplicht (overwogen) meldingen (art. 34 Wwft)

Bewaarplicht (overwogen) meldingen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Meldingsplicht Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 september 2020
De Redactie

1 Vastleggen gegevens

Een instelling die een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie heeft gemeld, moet de gegevens die betrekking hebben op de melding vastleggen. Het betreffen de volgende gegevens:

  • alle gegevens die noodzakelijk zijn om de desbetreffende transactie te kunnen reconstrueren (art. 16 Wwft);
  • een afschrift van de melding, inclusief de daarbij verstrekte informatie (dat kan worden gegenereerd uit het meldportaal van de FIU); en
  • de ontvangstbevestiging van de FIU.

Een aandachtspunt voor de praktijk is dat ook overwogen meldingen moeten worden vastgelegd en bewaard. Indien de transactie toch 'foute boel' is, dan is een voor de hand liggende eerste vraag waarom de transactie niet is gemeld. Zorg ervoor dat de overwegingen en conclusie zorgvuldig zijn vastgelegd en bij de meldingen worden bewaard.

Zie de toelichting Verhouding meldingsplicht en dienstweigering voor de samenhang met art. 21 Wna.

2 Bewaren vastgelegde gegevens

Deze gegevens dient de instelling gedurende vijf jaar na het tijdstip van de melding, dan wel na het ontvangen van de ontvangstbevestiging van de FIU, te bewaren. De gegevens moeten op toegankelijke wijze worden bewaard, zodat het BFT naderhand kan beoordelen of juist en volledig aan de meldplicht is voldaan. 

Een last onder dwangsom of bestuurlijke boete kan worden opgelegd indien een instelling dit voorschrift overtreedt (Kamerstukkken II ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.