LOADING  

Risicomanagement

Civiel
Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)
Titel 1.2 - Risicomanagement
Titel 3.1 - Praktische tools - Kantoorbeleid, risicomanagement en compliance
Titel 3.2 - Praktische tools - Procedure cliëntenonderzoek


Compliance en audit (art. 2d Wwft)

Compliance en audit

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Risicomanagement Mail a friend
Bijgewerkt tot 29 september 2020
De redactie

1 Compliance (art. 2d Wwft)

1.1 Wwft-verantwoordelijke

Op grond van art. 2d lid 1 Wwft moet een van de personen die het dagelijks beleid bepalen, worden aangewezen als Wwft-verantwoordelijke. 

1.2 Compliance- en auditfunctie

Voor zover dit evenredig is aan de aard en de omvang van het kantoor, moet worden voorzien in de invulling van een onafhankelijke compliance- en auditfunctie (art. 2d lid 2 respectievelijk lid 4 Wwft). In de Specifieke leidraad BFT (zie ook paragraaf 2) is nader ingevuld hoe het BFT ‘aard en omvang’ ziet. Een onafhankelijke compliance- en auditfunctie moet worden ingericht:

  • als op grond van de WOR verplicht een Ondernemingsraad moet worden ingesteld, doorgaans ingeval van een totaal personeelsbestand van 50 werknemers of meer op jaarbasis (wordt samengewerkt met andere beroepsbeoefenaren, dan worden de werknemers samengeteld); of
  • als kantoor niet voldoet aan het vorige punt, maar meer dan 75% cliënten of transacties heeft met een hoog risicoprofiel waarvoor art. 8 Wwft geldt (hetgeen wordt gebaseerd op de resultaten van de risicoanalyse op kantoorniveau, die actueel gehouden moeten worden; zie de toelichting Risicoanalyse op kantoorniveau.

Let wel: dit betekent niet dat er geen 'complianceverplichtingen' zijn!
De Wwft schrijft op verschillende plaatsen verplichtingen voor die tot doel hebben dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd, in de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.