LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-beleid (art. 2a + 2c Wwft)

Wwft-beleid

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Risicomanagement Mail a friend
Bijgewerkt tot 30 september 2020
De redactie

1 Wwft-beleid

1.1 Risicomanagement: kantoorbeleid moet zijn gebaserd op uitkomsten KRA

De resultaten van de risicoanalyse op kantoorniveau (art. 2b Wwft) moet het kantoor in staat te stellen haar Wwft-beleid vorm te geven. Er moet beleid, bestaande uit gedragslijnen, procedures en maatregelen, worden opgesteld om de geïdentificeerde risico’s te beperken en effectief te beheersen (art. 2c Wwft). 

1.2 Inhoud Wwft-beleid

Het beleid heeft in elk geval betrekking op de naleving van de bepalingen als bedoeld in paragraaf 1.2, Hoofdstuk 2, paragraaf 3.2 en Hoofdstuk 5 van de Wwft (art. 2c lid 4 Wwft).
Het beleid bestaat uit procedures, maatregelen en gedragslijnen.

De belangrijkste procedures betreffen de twee pijlers van de Wwft: cliëntenonderzoek en meldingsplicht.
Voor de procedure cliëntenonderzoek, zie verder het kennisdossier Cliënteonderzoek en het Handvat Procedure Cliëntenonderzoek.
Voor de procedure meldingsplicht zie verder de toelichting Meldingsplicht en het Handvat Procedure Meldingsplicht.

Interne maatregelen en gedragslijnen moeten ervoor zorgen dat het doel van de wettelijke regels, het beleid en de procedures daadwerkelijk worden bereikt, te weten: het beheersen van de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering. Denk het vormgeven van de compliance (art. 2d Wwft), aan de maatregel om de procedures te toetsen op effectiviteit en aan maatregelen waarmee binnen kantoor kennis en ‘awareness’ wordt gecreëerd bij iedereen met ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.