LOADING  
Fiscaal
Civiel

Notariële Wwft-dienstverlening (art. 1a Wwft)

Notariële Wwft-dienstverlening

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 maart 2022
De redactie

1 Wwft-instellingen

In art. 1a Wwft is bepaald op welke instellingen de Wwft van toepassing is, waarbij wordt aangesloten bij drie categorieën, te weten:

 • Banken (lid 2);
 • Andere financiële ondernemingen (lid 3); en
 • Natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten (lid 4).

In art. 1a lid 4 onder d Wwft wordt als Wwft-instelling aangemerkt de notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris, echter uitsluitend indien het werkzaamheden betreft die in dat artikel zijn aangegeven (zie paragraaf 2).

2 Notariële werkzaamheden die binnen reikwijdte Wwft vallen

Op grond van art. 1a lid 4 onder d Wwft vallen notariële werkzaamheden binnen de reikwijdte van de Wwft, indien een notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris:

 1. zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geeft of bijstand verleent bij:
  i. het aan- of verkopen van registergoederen;
  ii. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
  iii. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen; dan wel het organiseren van de inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer daarvan;
  iv. het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.