LOADING  
Fiscaal
Civiel

Notariële Wwft-dienstverlening (art. 1a Wwft)

Notariële Wwft-dienstverlening

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 oktober 2020
De redactie

1 Wwft-instellingen

In art. 1a Wwft is bepaald op welke instellingen de Wwft van toepassing is, waarbij wordt aangesloten bij drie categorieën, te weten:

 • Banken (lid 2);
 • Andere financiële ondernemingen (lid 3); en
 • Natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten (lid 4).

In art. 1a lid 4 onder d Wwft wordt als Wwft-instelling aangemerkt de notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris, echter uitsluitend indien het werkzaamheden betreft die in dat artikel zijn aangegeven (zie paragraaf 2).

2 Notariële werkzaamheden die binnen reikwijdte Wwft vallen

Op grond van art. 1a lid 4 onder d Wwft vallen notariële werkzaamheden binnen de reikwijdte van de Wwft, indien een notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris:

 1. zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geeft of bijstand verleent bij:
  i. het aan- of verkopen van registergoederen;
  ii. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
  iii. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen; dan wel het organiseren van de inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer daarvan;
  iv. het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.