Kennisbank voor het notariaat

Duurzame energie

Kennisdossier

In dit kennisdossier vindt u diverse fiscale en/of civiele toelichtingen die verband houden met het thema Duurzame energie.
Daarnaast kunnen ook de volgende verwijzingen van belang zijn:

 

Ontwikkelingen duurzame energie

De ontwikkelingen op het terrein van duurzaamheid volgen elkaar in hoog tempo op.  Met de volgende (voorgenomen) wijzigingen/maatregelen moet de komende jaren rekening worden gehouden:

 • Beleidsagenda voor duurzame financiering
  Financiële instellingen, waaronder hypotheekverstrekkers, die hebben deelgenomen aan het Klimaatcommitment uit 2019 dienden vóór 2023 hun plannen te presenteren voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Daarmee is het vanaf 2023 steeds moeilijker om voor ‘ouder vastgoed’ financiering te krijgen indien geen onderbouwd verduurzamingsplan aanwezig is. Ook intermediairs moeten van deze regels op de hoogte zijn. Zij zullen immers de opdrachtgevers moeten wijzen op deze verplichtingen.

 • (Hybride) warmtepomp
  Vanaf 2026 moeten huiseigenaren bij vervanging van de cv-installatie overstappen op een duurzamer alternatief. Dit geldt (op dit moment) alleen voor woningen. Hierbij kan worden gedacht aan een hybride warmtepomp, een volledig elektrische warmtepomp of aansluiting op een warmtenet.

 • Herijking energielabels
  De Europese Commissie heeft in de richtlijn energieprestatie van gebouwen een voorstel gedaan met betrekking tot een herijking van energielabels om daarmee te zorgen voor meer eenheid binnen de Europese Unie. Per 2025 moet de schaalindeling worden aangepast. Daarbij is het streven om in elk land de nationale gebouwenvoorraad te bekijken en aan de slechtste 15% ‘energielabel G’ toe te kennen. De labels A+ en A++ zullen vervallen. Energielabel A wordt vanaf 2025 gereserveerd voor nul-emissiegebouwen. Ook de geldigheidsduur van energielabels wordt aangepast. De labels A tot en met C krijgen volgens het voorstel een geldigheidsduur van tien jaar, de labels D tot en met G slechts een geldigheidsduur van vijf jaar. Het Kabinet-Rutte IV is verontrust over de mogelijke uitwerking van deze maatregel. De kans bestaat namelijk dat de Nederlandse labelklasse-indeling moet worden gewijzigd. Daarnaast zijn veel kantoorpanden onlangs verduurzaamd omdat zij verplicht een energielabel C moeten hebben. Het voorstel kan ervoor zorgen dat de gerenoveerde kantoorpanden toch weer slechter worden ingedeeld.

 • Minimaal energielabel D huurwoningen
  Op dit moment kennen we al een verplicht energielabel C voor (veel) kantoorgebouwen. Vanaf 2030 komt daar waarschijnlijk een verplichting bij voor huurwoningen. Die moeten vanaf dat moment minimaal energielabel D hebben. Deze regeling geldt voor zowel professionele als particuliere verhuurders.

 • Financiering bestaande utiliteitsgebouwen
  Het kabinet streeft naar ten minste gemiddeld energielabel A in 2030 voor bestaande utiliteitsgebouwen. Dit blijkt uit het ‘Energieakkoord voor duurzame groei’ uit 2013. Het is voor kantoren niet wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van dat energielabel in 2030, maar is het label niet aanwezig, dan kan de financiering veel lastiger zijn.