LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Bij vanuit niet-fiscaal oogpunt uitwisselbare alternatieven is splitsingsvrijstelling van toepassing

Uitspraak

Parkeerterrein met klinkers is een gebouw

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing op verkrijging krachtens juridische splitsing in het kader van een mogelijke verkoop van de operationele activiteiten

Uitspraak

Geen overeenkomstige toepassing van verjaringstermijn van vijf jaar bij vergoedingsrecht uit hoofde van huwelijkse voorwaarden

Uitspraak

Heffingsambtenaar had WOZ-waarde niet op een te hoog bedrag vastgesteld

Uitspraak

Veilinghuis is omzetbelasting verschuldigd over opgeld en commissie

Uitspraak

Afstempeling aandelen pensioen-BV leidt tot belast prijsgeven pensioenaanspraken

Uitspraak

Machtiging voor meerderjarigenbewindvoerder om nalatenschap te verwerpen?

Uitspraak

Afzonderlijke schenkingen die op dezelfde dag zijn gepasseerd kwalificeren niet als schenking van een periodieke uitkering

Uitspraak

Geen sprake van schenking aangezien legaat erfrechtelijke verkrijging is

Waarschuwing voor notaris en kandidaat-notaris die risicosignalen bij aandelenoverdrachten hebben genegeerd

Procedureverloop
Kamer voor het notariaat Den Bosch, 19-09-2022, nr. SHE/2022/5 en 6, ECLI:NL:TNORSHE:2022:31

Gerelateerde thema's
Meldingsplicht (art. 16 Wwft)
Ministerieplicht en dienstweigering (art. 21 WNA)
Onafhankelijkheid notaris/zorgplicht (art. 17 WNA)
Verscherpt cliëntenonderzoek (art. 8 - 9a Wwft)


Mail a friend

Casus
Het BFT heeft een tuchtklacht ingediend tegen een notaris en kandidaat-notaris, die in de periode van januari 2017 tot februari 2019 vijf akten van levering van aandelen hebben gepasseerd. De klachten gaan over de wijze waarop de notaris en de kandidaat-notaris invulling hebben gegeven aan hun functie van poortwachter. Het BFT heeft daarbij de volgende risicosignalen per dossier geconstateerd.

Dossier 1
Akte van 30 januari 2017 - gepasseerd door de notaris - tot levering door A BV, vertegenwoordigd door B, van 18.000 aandelen in C BV aan koper X voor een koopsom van € 2.000,00. Het dossier is gestart met een e-mail van tussenpersoon Y van 13 december 2016, waarin hij de koopsom van de aandelen vermeldt en meedeelt dat de koper aandeelhouder wordt en hijzelf bestuurder. Het BFT noemt onder meer de volgende risicosignalen:

  • de koper heeft een hoge leeftijd (73 jaar);
  • de koper woont in Noord-Brabant, terwijl C BV gevestigd is en kantoor houdt in Zuid-Holland ten tijde van de verkrijging. Het doel van de vennootschap is onder meer het detacheren van personeel. Het nieuwe adres van de vennootschap wordt het woonadres van de koper;
  • het eerste (e-mail)contact inzake de transactie, waarbij onder andere de hoogte van de ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.