Kennisbank voor het notariaat

Beleidsbesluiten

Zoekresultaten (1048)

StatusWetgeving

RechtsgebiedenZoekresultaten (1048)

Titel Instantie Datum Nummer Status
Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter (november 2022) Instantie Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel, Kanton & Toezicht Datum 07-11-2022 Nummer Versie 9.0 Status Geldig
Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 28 december 2021 tot wijziging van onder meer enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen Instantie Ministerie van Financiën Datum 28-12-2021 Nummer 2021-0000025821 Status Geldig
Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto?s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en de Provinciewet 2022 (Bijstellingsregeling indirecte belastingen en de Provinciewet) Instantie Ministerie van Financiën Datum 28-12-2021 Nummer 2021-0000234981 Status Geldig
Beleidsbesluit tot intrekking diverse beleidsbesluiten Instantie Ministerie van Financiën Datum 22-12-2021 Nummer 2021-239504 Status Geldig
Besluit van 17 december 2021 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen en enige andere besluiten Instantie Ministerie van Financiën Datum 17-12-2021 Nummer 2021-0000228261 Status Geldig
Belastbaar resultaat overige werkzaamheden Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-12-2021 Nummer 2021-15229 Status Geldig
Besluit noodmaatregelen coronacrisis (Vervallen, zie 2022-20850) Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-12-2021 Nummer 2021-258581 Status Vervallen
Coalitieakkoord 2021-2025 ''Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'' Instantie Ministerie van Algemene Zaken Datum 15-12-2021 Nummer (geen nummer) Status Geldig
Budgettaire bijlage bij Coalitieakkoord 2021-2025 Instantie Ministerie van Algemene Zaken Datum 15-12-2021 Nummer (geen nummer) Status Geldig
Wijziging beleidsbesluit lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen Instantie Ministerie van Financiën Datum 13-12-2021 Nummer 2021-22413 Status Geldig
Registratiewet 1970. Vermelding BSN en RSIN in het elektronische aangiftebericht Instantie Ministerie van Financiën Datum 09-12-2021 Nummer 2021-25132 Status Geldig
Wijziging van besluit Eigenwoningregeling; bijleenregeling Instantie Ministerie van Financiën Datum 06-12-2021 Nummer 2021-25187 Status Geldig
Invorderingsrente blijft 0,01% tot 1 juli 2022 Instantie Ministerie van Financiën Datum 26-11-2021 Nummer CE-AEP / 21298673 Status Geldig
Handboeken werkprocessen Belastingdienst inzake erf- en schenkbelasting gepubliceerd n.a.v. Wob-verzoek Instantie Ministerie van Financiën Datum 19-11-2021 Nummer (geen nummer) Status Geldig
Startersvrijstelling van toepassing op verkrijging door kind dat in de betreffende woning blijft samenwonen met de ouders Instantie Belastingdienst Datum 16-11-2021 Nummer (geen nummer) Status Geldig
Goedkeuringen fiscale partnerregeling en heffingskortingen (2021-210997) Instantie Ministerie van Financiën Datum 12-11-2021 Nummer 2021-210997 Status Vervallen
Besluit beroep in Belastingzaken 2021-2 Instantie Ministerie van Financiën Datum 02-11-2021 Nummer 2021-18832 Status Geldig
Voorbeeldteksten kopersverklaringen overdrachtsbelasting voor de notariële akte, versie 2 november 2021 Instantie KNB Datum 02-11-2021 Nummer (geen nummer) Status Geldig
Vaststelling boetebedragen voor verkoop van woningen zonder geldig energielabel Instantie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 28-10-2021 Nummer 2021-45088 Status Geldig
Besluit Fiscaal Bestuursrecht Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-10-2021 Nummer 2021-9584 Status Vervallen
Wijziging Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren Instantie Ministerie van Justitie en Veiligheid Datum 11-10-2021 Nummer Stb. 2021, 469 Status Geldig
Reactie op vragen inzake evaluatie schenkingsvrijstelling eigen woning: beslissing over eventuele aanpassing wordt overgelaten aan volgend kabinet Instantie Ministerie van Financiën Datum 08-10-2021 Nummer 2021-0000204592 Status Geldig
Verdragenoverzicht per 1 oktober 2021 Instantie Ministerie van Financiën Datum 01-10-2021 Nummer (geen nummer) Status Geldig
Besluit noodmaatregelen coronacrisis Instantie Ministerie van Financiën Datum 24-09-2021 Nummer 2021-191442 Status Vervallen
Eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-09-2021 Nummer 2021-20581 Status Geldig