Kennisbank voor het notariaat

Beleidsbesluiten

Zoekresultaten (1048)

StatusWetgeving

RechtsgebiedenZoekresultaten (1048)

Titel Instantie Datum Nummer Status
Giften en algemeen nut beogende instellingen (wijziging van het besluit van 19 december 2014, nr. BLKB2014/1415M) Instantie Ministerie van Financiën Datum 31-03-2023 Nummer 2023-77781 Status Van kracht, maar is aanvulling op
Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting. Totaalwinst (Besluit Totaalwinst) Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-03-2023 Nummer 2023-14431 Status Geldig
Tweede wijziging van het KEW-besluit van 15 mei Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-03-2023 Nummer 2023-27660 Status Geldig
Wijziging verzamelbesluit pensioenen Instantie Ministerie van Financiën Datum 17-02-2023 Nummer 2023-1520 Status Geldig
Brief inzake met geleend geld gefinancierde vastgoedbeleggingen in een STAK Instantie Ministerie van Financiën Datum 10-02-2023 Nummer 2023Z00477 Status -
Aanwijzing 'massaal bezwaar plus' niet-bezwaarmakers box 3 Instantie Ministerie van Financiën Datum 27-01-2023 Nummer 2023-1194 Status Geldig
Overdrachtsbelasting. Startersvrijstelling en 2%-tarief Instantie Ministerie van Financiën Datum 02-03-2023 Nummer 2023-2 Status Geldig
Vennootschapsbelasting. Artikel 8bd, Wet Vpb 1969 Instantie Ministerie van Financiën Datum 11-01-2023 Nummer 2022-322315 Status Geldig
Wijziging van het besluit van 22 februari 2017, nr. 2017-36415, Staatscourant 2017, nr. 12449 Instantie Ministerie van Financiën Datum 09-01-2023 Nummer 2023-1 Status Geldig
Omzetbelasting. Btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen Instantie Ministerie van Financiën Datum 16-06-2023 Nummer 2023-6393 Status Geldig
Inkomstenbelasting en loonbelasting. Besluit heffingskortingen Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-12-2022 Nummer 2022-278079 Status Geldig
Omzetbelasting. Fiscaal vertegenwoordiging Instantie Staatscourant Datum 21-12-2022 Nummer 32161 Status Geldig
Waardering van verpachte gronden in box 3 Belastingjaar 2022 Instantie Belastingdienst Datum 21-12-2022 Nummer - Status Geldig
Eindejaarsbesluit 2022 Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-12-2022 Nummer Stb. 2022, 540 Status Geldig
Brief inzake 'massaal bezwaar plus' box 3 - ontvankelijkheid EHRM Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-12-2022 Nummer 2022-0000299359 Status Geldig
Wijziging van het besluit van 11 september 2014, Omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Verkoop onder voorwaarden Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-12-2022 Nummer 2022-26653 Status Geldig
Schenk- en erfbelasting. Vrijstelling. Omzetting, fusie en taakafsplitsing Instantie Ministerie van Financiën Datum 13-12-2022 Nummer 2022-0000023865 Status Geldig
Bijstellingsregeling directe belastingen 2023 Instantie Ministerie van Financiën Datum 13-12-2022 Nummer 2022-0000302028 Status Geldig
Bijstellingsregeling indirecte belastingen 2023 Instantie Ministerie van Financiën Datum 13-12-2022 Nummer 2022-0000302028 Status Geldig
Wijziging van het besluit Overdrachtsbelasting en omzetbelasting. Samenloop (besluit van 16 maart 2017, nr. 2017-51500, Stcrt. 2017, 16579) Instantie Ministerie van Financiën Datum 13-12-2022 Nummer 2022-26122 Status Geldig
Toelichting intrekking cassatieberoep inkomstenbelasting: geruisloze inbreng verhuurde onderneming Instantie Ministerie van Financiën Datum 12-12-2022 Nummer 2022-0000291606 Status Geldig
Kabinetsreactie evaluatie fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen Instantie Ministerie van Economische Zaken Datum 09-12-2022 Nummer DGBI / 22572682 Status Geldig
Eindejaarsregeling 2022 Instantie Ministerie van Financiën Datum 02-12-2022 Nummer 2022-0000289823 Status Geldig
Belastingdienst: beantwoording vragen over rechtsherstel box 3 Instantie Belastingdienst Datum 01-12-2022 Nummer (geen nummer) Status Geldig
Wijziging van het besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/873M, Staatscourant 2010, 20508 Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-11-2022 Nummer DGBD 267621 Status Geldig