Kennisbank voor het notariaat

Beleidsbesluiten

Zoekresultaten (1048)

StatusWetgeving

RechtsgebiedenZoekresultaten (1048)

Titel Instantie Datum Nummer Status
Omzetbelasting. Teruggaaf van omzetbelasting bij vooruitbetalingen zonnepanelen Instantie Ministerie van Financiën Datum 20-11-2022 Nummer 2022-26848 Status Vervallen
Brief inzake verzoeken om ambtshalve vermindering niet bezwaarmakers box 3 Instantie Ministerie van Financiën Datum 04-11-2022 Nummer 2022-270669 Status Geldig
Nieuwe goedkeuring voor eigen woning in geval van uitzending Instantie Ministerie van Financiën Datum 31-10-2022 Nummer 2022-22 Status Geldig
Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; fiscale beleggingsinstelling; toepassing artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Instantie Ministerie van Financiën Datum 14-10-2022 Nummer 2022/219522 Status Vervallen
Overdrachtsbelasting. Startersvrijstelling en 2%-tarief Instantie Ministerie van Financiën Datum 22-09-2022 Nummer 2022-1 Status Vervallen
Winst. Vervoer; reiskostenvergoedingen, reizen per auto en openbaar vervoer Instantie Ministerie van Financiën Datum 06-09-2022 Nummer 2022-192540 Status Geldig
Bedrijfsfusie; toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Instantie Ministerie van Financiën Datum 12-08-2022 Nummer 2022-188681 Status Geldig
Zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Instantie Ministerie van Financiën Datum 12-08-2022 Nummer 2022-188573 Status Geldig
Juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Instantie Ministerie van Financiën Datum 12-08-2022 Nummer 2022-188692 Status Geldig
Juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Instantie Ministerie van Financiën Datum 12-08-2022 Nummer 2022-188642 Status Geldig
Besluit rechtsherstel box 3, voorkoming dubbele belasting Instantie Ministerie van Financiën Datum 29-07-2022 Nummer 2022-199150 Status Geldig
Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen Instantie Ministerie van Financiën Datum 28-07-2022 Nummer 2022-159595 Status Geldig
Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (art. 5 Wet Vpb) Instantie Ministerie van Financiën Datum 27-07-2022 Nummer 2022-8874 Status Geldig
Herinvesteringsreserve; Verzamelbesluit Instantie Ministerie van Financiën Datum 13-07-2022 Nummer nr 2022-4487 Status Geldig
Brief inzake kabinetsreactie op SEO-rapport over leegwaarderatio Instantie Ministerie van Financiën Datum 08-07-2022 Nummer 2022-0000186098 Status Geldig
Kamerbrief over scenario''s herstel voor niet-bezwaarmakers box 3 Instantie Ministerie van Financiën Datum 08-07-2022 Nummer 2022-0000186479 Status Geldig
Wijziging van het besluit Omzetbelasting. Vaste inrichting Instantie Ministerie van Financiën Datum 01-07-2022 Nummer 2022-13545 Status Geldig
Besluit rechtsherstel box 3 Instantie Ministerie van Financiën Datum 28-06-2022 Nummer 2022-176296 Status Geldig
Brief inzake onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen Instantie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 24-06-2022 Nummer 2022-0000346512 Status Geldig
Besluit diplomatieke vrijstellingen Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-06-2022 Nummer 2022-166914 Status Geldig
Besluit aanwenden ODV voor lijfrente na uiterste ingangsdatum lijfrente Instantie Ministerie van Financiën Datum 22-06-2022 Nummer 2022-13302 Status Geldig
Kamerbrief toepassing multiplier bij fiscale partners voor giften aan culturele ANBI''s Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-06-2022 Nummer 2022-0000129896 Status Geldig
Schenk- en erfbelasting. Waardering Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-06-2022 Nummer 2022-0000013460 Status Geldig
Standpunt kennisgroep Belastingdienst inzake waarderingsmethodiek bij schenking woning (Wob-verzoek) Instantie Ministerie van Financiën Datum 03-06-2022 Nummer (geen nummer) Status Geldig
Adviesrapport Toezicht op Algemeen Nut Instantie Overig Datum 30-05-2022 Nummer (geen nummer) Status Geldig