LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Notaris concludeert ten onrechte tot onwaardigheid in verklaring van erfrecht

Uitspraak

Vrijstelling van art. 15 lid 1 onder g WBR ook van toepassing indien de woning economisch gezamenlijk is verkregen

Uitspraak

Bedrijfsopvolgingsvrijstelling niet van toepassing op overdracht van losse onroerende zaken aan BV van kinderen

Uitspraak

Betaalde schenkbelasting behoort niet tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang

Uitspraak

Nietig testament tijdens leven wegens gebrek aan verweer

Uitspraak

Grootmoeder kon in haar testament geen nieuwe voogd voor kleinkind aanwijzen

Uitspraak

Geen toestemming art. 1:88 BW vereist, want giften reeds (mondeling) voor huwelijk tot stand gekomen

Uitspraak

Valse opgave van btw-nummer in notariële akte

Uitspraak

Geen verbeuring van rechtswege van verzwegen buitenlands vermogen vanwege bijzondere familierechtelijke situatie

Uitspraak

Vordering meerinbreng samenwoners zonder samenlevingscontract was verjaard

Verkrijging juridisch eigendom van art. 4 WBR-aandelen is belastbaar feit voor overdrachtsbelasting bij verkrijging door (beheerder van) Sondervermögen

Procedureverloop
Hoge Raad, 09-04-2021, nr. nr 20/00859, ECLI:NL:HR:2021:504
A-G Hoge Raad, 30-10-2020, nr. 20/00859, ECLI:NL:PHR:2020:950
Hof Den Bosch, 24-01-2020, nr. 19/00138, 19/00139, 19/00140, 19/00141, ECLI:NL:GHSHE:2020:236
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 07-02-2019, nr. AWB - 17 _ 3432, ECLI:NL:RBZWB:2019:596

Gerelateerde thema's
Fictieve onroerende zaken (art. 4 WBR)


Mail a friend

Casus
X is een naar Duits recht opgerichte Kapitalverwaltungsgesellschaft. In 2015 heeft X aandelen verkregen in vier Nederlandse onroerendezaakrechtspersonen. X heeft de aandelen gekocht namens een 'Sondervermögen' (hierna: SV), wat naar Duits recht wordt aangemerkt als een afgescheiden vermogen zonder rechtspersoonlijkheid. Het SV belegt voor rekening en risico in onroerende zaken voor de deelnemers in het SV. 
In geschil is of X over de verkrijgingen van de aandelen in de onroerendezaakrechtspersonen in Nederland overdrachtsbelasting is verschuldigd. 

Rechtbank
De Rechtbank oordeelt dat X de juridische eigendom van de aandelen heeft verkregen en dat X daardoor op grond van art. 2 lid 1 jo 4 lid 1 WBR in beginsel overdrachtsbelasting is verschuldigd. Vervolgens stelt de Rechtbank vast dat X geen belang heeft verkregen op grond van art. 4 lid 3 WBR. Hierdoor is X alsnog geen overdrachtsbelasting verschuldigd. De Rechtbank komt tot dit oordeel, omdat het SV een afgescheiden vermogen heeft en het volledige belang bij de onroerendezaakrechtspersonen door het SV (dan wel de participanten) is verkregen. Het belang in de onroerendezaakrechtspersonen kan in dat geval niet tot het belang van X behoren, omdat enig risico van waardeverandering niet aan X toekomt maar aan (de deelnemers van) het SV.

Hof
Het Hof bevestigt de uitspraak van de Rechtbank. Uit de wetsgeschiedenis van de wijziging van art. 4 WBR leidt het Hof af dat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.