Kennisbank voor het notariaat
Rechtspraak

Vrijgesteld ondernemingsvermogen blijft buiten beschouwing bij verrekening schenk- en erfbelasting


CasusErflater E doet op 28 december 2012 een schenking van € 120.738 aan zijn zoon Z. Ter zake van die schenking is aan Z een aanslag schenkbelasting opgelegd van € 11.570. In februari 2013 is E overleden. Z moet op grond van art. 12 SW de schenking van december 2012 aanmerken als een verkrijging krachtens erfrecht. Op grond van art. 12 lid 2 jo art. 7 lid 2 SW mag de reeds betaalde schenkbelasting in mindering worden gebracht op de verschuldigde erfbelasting.In geschil is…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle