LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing op verkrijging krachtens juridische splitsing in het kader van een mogelijke verkoop van de operationele activiteiten

Uitspraak

Notaris met twijfels had meer onderzoek moeten doen voordat de verklaring van erfrecht werd afgegeven

Uitspraak

Fixatiebeginsel (art. 128 Fw) niet van toepassing op vereffening nalatenschap bij beneficiaire aanvaarding

Uitspraak

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing op de gehele krachtens ruziesplitsing verkregen onderneming

Uitspraak

Geen geruisloze terugkeer omdat geen sprake is van een materiële onderneming

Uitspraak

Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit omdat geen sprake is van een materiële onderneming

Uitspraak

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Bij 35% onverdeelde eigendom van woning gaan waardeveranderingen belanghebbende volledig aan

Uitspraak

Koper verricht verbouwingswerkzaamheden voor levering, maar heeft geen belang bij waardeontwikkeling

Uitspraak

Bij opstellen testament is geen rekening gehouden met verblijvensbeding

Vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing op verkrijging krachtens juridische splitsing in het kader van een mogelijke verkoop van de operationele activiteiten

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Nederland, 23-09-2021, nr. AWB - 20 _ 1169, ECLI:NL:RBNNE:2021:4174

Gerelateerde thema's
Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR)


Mail a friend

Casus
Holding A BV en Holding B BV houden ieder 50% van de aandelen in M Holding BV, welke vennootschap de moedervennootschap is van een concern dat zich bezig houdt met activiteiten in de autobranche. M Holding BV bezit deelnemingen waarin de operationele activiteiten plaatsvinden. Daarnaast bezit M Holding BV een onbezwaard bedrijfspand Z dat M Holding BV zelf heeft laten bouwen in 2014 op in 2010 verkregen grond, alsmede andere bedrijfspanden welke met financiering zijn verkregen. In het kader van een herstructurering met het oog op een mogelijke verkoop van de operationele activiteiten en het beschermen van de continuïteit, werden bij notariële akte van 29 december 2016 de deelnemingen met de operationele activiteiten door M Holding BV afgesplitst naar O BV en het onbezwaarde bedrijfspand Z naar X BV. Aandeelhouders van O BV en X BV werden Holding A BV en Holding B BV. Ter zake van de afsplitsing wordt door X BV een beroep gedaan op de splitsingsvrijstelling van art. 15 lid 1 onderdeel h WBR jo. art. 5c UB BRV. De aandelen O BV zijn in 2018 verkocht aan K BV. De inspecteur legt op 13 september 2019 een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting op. Voor de vennootschapsbelasting wordt (na ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.