LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Gemachtigde niet-ontvankelijk vanwege het ontbreken van een verklaring van erfrecht

Uitspraak

Geen aanspraak op levensverzekeringsuitkering: M heeft risico opzettelijk teweeggebracht door V te vermoorden

Uitspraak

Familielening kwalificeert niet als eigenwoningschuld omdat te laat is voldaan aan informatieplicht

Uitspraak

Geen vermindering grondslag voor overdrachtsbelasting bij terugverkrijging economische eigendom van kantoorpand

Uitspraak

Opbrengst uit tijdelijke verhuur tuinhuis bij eigen woning belast als inkomsten uit eigen woning

Uitspraak

Hotel met restaurant heeft aard als woning verloren

Uitspraak

Activiteiten maken dat bouwgrond wordt geleverd in hoedanigheid van btw-ondernemer

Uitspraak

Kennis bestuurders geldt in casu niet als wetenschap rechtspersoon wegens omstandigheden van het geval

Uitspraak

A-G concludeert dat de notaris in het geval van een mislukte overdracht in beginsel verplicht is de (restant)koopsom aan koper uit te betalen

Uitspraak

Voormalige landbouwschuren waarvan bestemming is gewijzigd kwalificeren als aanhorigheden

Voormalige landbouwschuren waarvan bestemming is gewijzigd kwalificeren als aanhorigheden

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 08-09-2020, nr. AWB - 19 _ 161, ECLI:NL:RBGEL:2020:4607, Notamail 2020, nr 236

Gerelateerde thema's
Ambtshalve vermindering (art. 65 AWR)
Cultuurgrondvrijstelling (art. 15.1.q WBR)
Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR)


Mail a friend

Casus
X en zijn echtgenote kopen in 2015 een onroerende zaak voor € 440.000. In de akte van levering wordt deze omschreven als een boerderijwoning met schuren, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden. Tot het perceel behoorde ook een weiland/grasland van 70 hectare in gebruik bij een landbouwmaatschap.
In het verleden was de onroerende zaak in gebruik bij de agrarische onderneming van de verkoper. Deze onderneming was ten tijde van de levering al een aantal jaren gestaakt. De agrarische bestemming van het gedeelte van het perceel waarop de opstallen staan, is op 16 december 2014 gewijzigd naar ‘woondoeleinden’. De schuren waren bij de verkoper in gebruik als opslagruimte, hobbyruimte en de opslag van hout.
Aan overdrachtsbelasting is een bedrag van € 8.800 afgedragen, zijnde 2% van de koopsom. De inspecteur is van mening dat het 2%-tarief niet van toepassing is op de bijbehorende (landbouw)schuren (jongveestal, kapschuur en varkensschuur) met bijbehorende grond, welke in gebruik waren bij de voormalige onderneming van verkoper, en het weiland. De inspecteur is van mening dat de oorspronkelijke aard van de gebouwen niet is gewijzigd.
In geschil is of de naheffingsaanslag terecht en tot het juiste bedrag is opgelegd.

Rechtbank
De Rechtbank overweegt dat de onroerende zaak als geheel naar zijn oorspronkelijke aard meerdere ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.