LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Notaris concludeert ten onrechte tot onwaardigheid in verklaring van erfrecht

Uitspraak

Vrijstelling van art. 15 lid 1 onder g WBR ook van toepassing indien de woning economisch gezamenlijk is verkregen

Uitspraak

Bedrijfsopvolgingsvrijstelling niet van toepassing op overdracht van losse onroerende zaken aan BV van kinderen

Uitspraak

Betaalde schenkbelasting behoort niet tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang

Uitspraak

Nietig testament tijdens leven wegens gebrek aan verweer

Uitspraak

Grootmoeder kon in haar testament geen nieuwe voogd voor kleinkind aanwijzen

Uitspraak

Geen toestemming art. 1:88 BW vereist, want giften reeds (mondeling) voor huwelijk tot stand gekomen

Uitspraak

Valse opgave van btw-nummer in notariële akte

Uitspraak

Geen verbeuring van rechtswege van verzwegen buitenlands vermogen vanwege bijzondere familierechtelijke situatie

Uitspraak

Vordering meerinbreng samenwoners zonder samenlevingscontract was verjaard

Geen verbeuring van rechtswege van verzwegen buitenlands vermogen vanwege bijzondere familierechtelijke situatie

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 18-05-2021, nr. 20/00298, ECLI:NL:GHARL:2021:4884
Rechtbank Gelderland, 23-12-2019, nr. AWB - 18 _ 5223, ECLI:NL:RBGEL:2019:6062

Gerelateerde thema's
Verjaring (navorderings-)aanslag erf- en schenkbelasting (art. 66 SW)


Mail a friend

Casus
Erflater E heeft in zijn testament zijn echtgenote V en zijn kinderen benoemd tot erfgenaam. Ook is opgenomen dat, indien V de nalatenschap verwerpt, aan haar een legaat van inboedel en vruchtgebruik toekomt. V heeft de nalatenschap verworpen en de legaten aanvaard. E en V hadden een bankrekeningtegoed in Zwitserland. Een deel van dit vermogen is in het jaar van overlijden van E toegevoegd aan een depot op naam van V. In de akte van verdeling van de nalatenschap van E is geen melding gemaakt van het buitenlandse vermogen. De buitenlandse tegoeden zijn enkele jaren daarna door V ingebracht in twee stichtingen die naar Liechtensteins recht zijn opgericht. Kort voor haar overlijden heeft V de kinderen geĆÆnformeerd over het buitenlandse vermogen. Acht jaar na het overlijden van V hebben de kinderen in het kader van de inkeerregeling hiervan aan de Belastingdienst melding gemaakt. De Inspecteur heeft daarna aan belanghebbende - als erfgenaam van V - een navorderingsaanslag erfbelasting opgelegd. In geschil is of de navorderingsaanslag terecht is opgelegd en meer specifiek is in geschil of V haar aandeel in de nalatenschap van E heeft verbeurd voor zover dat betrekking heeft op het buitenlandse vermogen. Volgens de Rechtbank is dat niet het geval.

Hof
Het Hof sluit ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.