LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Voor warmte-koude-opslaginstallaties (WKO) geldt netwerkvrijstelling

Uitspraak

Kadaster kan als rechthebbende op de derdengeldenrekening worden aangemerkt

Uitspraak

Familielening kwalificeert niet als eigenwoningschuld omdat te laat is voldaan aan informatieplicht

Uitspraak

Geen aantekeningen van bespreking aktewijziging komt voor risico notaris

Uitspraak

Afwijzing verzoek buitenwerkingstelling UBO-register wegens privacyschending

Uitspraak

Verbouwingsuitgaven als geheel bezien bij omvangrijke verbouwing van eigen woning (complexgedachte)

Uitspraak

Box 3-heffing vormt individuele en buitensporige last wegens interen op vermogen van € 1,3 miljoen

Uitspraak

Geen open fonds voor gemene rekening vanwege het ontbreken van een afgescheiden vermogen

Uitspraak

En/of-rekening leeggehaald zonder dat bank wist van overlijden

Uitspraak

Opgewekt vertrouwen door onjuiste mededeling op website Belastingdienst

Vorderingen van afstammelingen opeisbaar omdat de opeisbaarheidsvoorwaarden materieel van toepassing zijn

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 26-10-2021, nr. 200.258.516/01, ECLI:NL:GHAMS:2021:3313, Notamail 2021, nr 266

Gerelateerde thema's
Boek 4 BW OUD (art. 877 - 1176 OBW)
Levenstestament (art. 3:72 BW)
Wettelijke verdeling (art. 4:13 - 4:18 BW)


Mail a friend

Casus
E heeft in zijn testament opgenomen dat de vorderingen van zijn afstammelingen onder meer opeisbaar zijn op het moment dat zijn partner X (d) onder curatele is gesteld of haar vermogen onder bewind is gesteld, of (e) blijvend en metterwoon wordt opgenomen in een bejaardenoord of verpleeginrichting of vergelijkbare instelling voor zorg en/of verpleging, waarbij krachtens een wettelijke regeling aanspraak wordt gemaakt op het eigen vermogen van X. De vraag ligt voor of de vorderingen opeisbaar zijn geworden.

Hof
Het Hof overweegt als volgt. X heeft een levenstestament opgesteld, dat onder andere ten doel heeft te voorkomen dat zij onder curatele wordt gesteld of dat een beschermingsbewind over haar vermogen wordt ingesteld. De vraag ligt voor of sprake is van de situatie dat X in een toestand verkeert die materieel gezien overeenkomt met curatele of bewind, waarvoor onderdeel d van het testament geldt. Als maatstaf voor onderbewindstelling geldt dat X tijdelijk of duurzaam niet in staat is om ten volle haar vermogensrechtelijke belangen waar te nemen vanwege haar lichamelijke of geestelijke toestand. Volgens het Hof zijn er belangrijke aanwijzingen dat sprake is van een situatie die materieel overeenkomt met curatele of bewind. Van belang hierbij is onder meer dat het bijwonen van de zitting voor X een te zware belasting is, de medische ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.