LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Gemachtigde niet-ontvankelijk vanwege het ontbreken van een verklaring van erfrecht

Uitspraak

Geen aanspraak op levensverzekeringsuitkering: M heeft risico opzettelijk teweeggebracht door V te vermoorden

Uitspraak

Familielening kwalificeert niet als eigenwoningschuld omdat te laat is voldaan aan informatieplicht

Uitspraak

Geen vermindering grondslag voor overdrachtsbelasting bij terugverkrijging economische eigendom van kantoorpand

Uitspraak

Opbrengst uit tijdelijke verhuur tuinhuis bij eigen woning belast als inkomsten uit eigen woning

Uitspraak

Hotel met restaurant heeft aard als woning verloren

Uitspraak

Activiteiten maken dat bouwgrond wordt geleverd in hoedanigheid van btw-ondernemer

Uitspraak

Kennis bestuurders geldt in casu niet als wetenschap rechtspersoon wegens omstandigheden van het geval

Uitspraak

A-G concludeert dat de notaris in het geval van een mislukte overdracht in beginsel verplicht is de (restant)koopsom aan koper uit te betalen

Uitspraak

Voormalige landbouwschuren waarvan bestemming is gewijzigd kwalificeren als aanhorigheden

Stuitingsverklaring jegens VOF ziet ook op samenlopende vorderingen jegens iedere vennoot afzonderlijk

Procedureverloop
Hoge Raad, 17-07-2020, nr. 19/01094, ECLI:NL:HR:2020:1315
Hof Arnhem-Leeuwarden, 27-11-2018, nr. 200.208.547, ECLI:NL:GHARL:2018:10344
Rechtbank Midden-Nederland, 14-09-2016, nr. C/16/404359 / HA ZA 15-923, ECLI:NL:RBMNE:2016:4895

Gerelateerde thema's
Aansprakelijkheid van een bestuurder (art. 2:9 en 2:11 BW)
Vennootschap onder firma (art. 15 - 16 WvK)


Mail a friend

Casus
A en B hebben zich tot X (VOF) gewend voor advies over een levensverzekering. Z is vennoot van X. Z is niet persoonlijk betrokken bij de advisering van A en B. Op 25 januari 2000 vindt de medische keuring plaats. Daarbij is gemeld dat B eind jaren '80 lymfeklierkanker heeft gehad. Op 28 maart 2000 wordt bij B baarmoederhalskanker geconstateerd. De nieuwe ziekte wordt niet gemeld aan de levensverzekeringmaatschappij (L). Deze heeft op 14 april 2000 een offerte uitgebracht met verhoogde premie vanwege de voorgeschiedenis van B. Op 1 augustus 2000 is de levensverzekering ingegaan onder gelijktijdige beĆ«indiging van de oude verzekering. B overlijdt op 27 juli 2001. L bericht op 7 februari 2002 niet uit te keren omdat niet was gemeld dat B na de keuring maar voor de ingangsdatum van de verzekering artsen had geraadpleegd en zelfs in een ziekenhuis was opgenomen.
Op 1 januari 2001 is X ontbonden. De portefeuille en handelsnaam komen uiteindelijk terecht bij R BV waarvan Z middelijk statutair bestuurder is.
A heeft R BV (mede handelend onder de naam X) gedagvaard. De vordering wordt door de Rechtbank op 24 februari 2010 afgewezen. Het Hof bekrachtigt deze uitspraak omdat in zijn visie de aansprakelijkheid niet was overgegaan op R BV.
Vervolgens eist A (a) een verklaring ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.