LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Nederland was niet de fiscale woonplaats van erflater

Uitspraak

Stamrecht komt niet in aanmerking voor verrekening, uitleg van huwelijkse voorwaarden aan de hand van Haviltex

Uitspraak

Door aard en omvang verrichte werkzaamheden aan onroerende zaak is geen nieuw vervaardigd goed geleverd

Uitspraak

Ingrijpende verbouwing voormalig postgebouw leidt tot vervaardiging nieuwe onroerende zaak

Uitspraak

Volgens Hof is uitbetaling legitieme portie en moederlijk erfdeel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Onderzoeksplicht notaris bij legalisatie handtekening

Uitspraak

Verzuimboete omdat standpunt dat sprake is van een woning niet pleitbaar is

Uitspraak

Zonnepanelen leiden niet tot aftrek BTW op bouwkosten woning

Uitspraak

BV drijft materiële onderneming door 1% gerechtigdheid in maatschap die onderneming drijft

Uitspraak

Notaris heeft persoonsgegevens van cliënt rechtmatig verwerkt; geen aansprakelijkheid

Stamrecht komt niet in aanmerking voor verrekening, uitleg van huwelijkse voorwaarden aan de hand van Haviltex

Procedureverloop
Hoge Raad, 13-03-2020, nr. 18/04213, ECLI:NL:HR:2020:417
Hof Amsterdam, 03-07-2018, nr. 200.182.892/01, ECLI:NL:GHAMS:2018:2248
Hof Amsterdam, 08-11-2016, nr. 200.182.892/01, ECLI:NL:GHAMS:2016:4396

Gerelateerde thema's
Verrekenbedingen algemeen (art. 1:132 BW)
Haviltex


Mail a friend

Casus
M en V zijn in 1990 met elkaar gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, inhoudende onder andere uitsluiting van elke gemeenschap van goederen behalve de inboedel en een periodiek verrekenbeding. M is tot 2002 in loondienst geweest. Sindsdien is hij directeur-grootaandeelhouder (dga) van een in 1994 opgerichte BV. Bij het einde van zijn dienstbetrekking bij zijn werkgever heeft M een schadeloosstelling wegens te derven inkomsten laten storten in de BV. Op de balans van de BV staat op 31 december 2009 een voorziening voor stamrechtverplichtingen voor M. Tijdens het huwelijk van M en V heeft geen verrekening van overgespaard inkomen plaatsgevonden. De echtscheidingsbeschikking is in oktober 2011 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. In geschil is de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden, met name de verrekening van de stamrechtverplichting van de BV aan M.

Hof
Het Hof overweegt dat door de constructie van het onderbrengen van de ontbindingsvergoeding in de BV niet de ontbindingsvergoeding, maar de toekomstige (periodieke) uitkering als inkomen moet worden aangemerkt. Het onderbrengen van de ontbindingsvergoeding in de BV kan op één lijn worden gesteld met het betalen van pensioenpremie door de werkgever. In de huwelijkse voorwaarden is bepaald dat het netto inkomen voor verrekening in aanmerking komt. Er is ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.