LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Faillissementswet biedt geen ruimte om tussen meerdere vennootschappen samengesteld akkoord ter homologatie aan te bieden

Uitspraak

Uitleg van verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden leidt tot fictieve erfrechtelijke verkrijging bij kinderen

Uitspraak

Uitleg van verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden leidt tot fictieve erfrechtelijke verkrijging bij kinderen

Uitspraak

Verzoek om gezamenlijke taxatie rechtvaardigt niet het doen van een nihilaangifte overdrachtsbelasting

Uitspraak

2%-tarief van toepassing bij verkrijging van perceel grond met fundering van gesloopte woning

Uitspraak

Van aandelenfusie geen sprake indien doel is uitstel van inkomstenbelasting bij beoogde verkoop

Uitspraak

Notaris voldeed niet aan zijn informatieplicht ten opzichte van de koper bij het passeren van 41 leveringsaktes

Uitspraak

Vooruitbetaalde rente met betrekking tot periode ná overlijden in hetzelfde kalenderjaar is aftrekbaar als eigenwoningrente

Uitspraak

HR oordeelt dat sale-and-leasebacktransactie leidt tot levering van een goed in de zin van de omzetbelasting, geen art. 37d Wet OB

Uitspraak

Geen splitsingsvrijstelling indien blijkt dat minimalisering van heffing overdrachtsbelasting hoofddoel is voor de keuze voor juridische (af)splitsing

Koper mocht op grond van mondelinge overeenkomst redelijkerwijs aannemen dat hij gehele parkeerterrein had gekocht

Procedureverloop
Hof Amsterdam, 15-12-2020, nr. 200.266.957/01 , ECLI:NL:GHAMS:2020:3480, Notamail 2021, nr 33

Gerelateerde thema's
Levering onroerende zaken bij overdracht (art. 3:89 BW)
Haviltex


Mail a friend

Casus
V was eigenaar van een parkeerterrein dat gevestigd lag op twee percelen (perceel 1 en 2). V heeft met K een koopovereenkomst gesloten aangaande het parkeerterrein. De koopovereenkomst is mondeling tot stand gekomen en daarna heeft de vaste notaris van K de schriftelijke koopovereenkomst en leveringsakte vastgelegd. In de koopovereenkomst en leveringsakte is het verkochte omschreven als 'een parkeerterrein [...] (perceel 1)'. V heeft later een gedeelte van het parkeerterrein, gelegen op perceel 2, verkocht en geleverd aan een derde. K stelt zich op het standpunt dat hij het gehele parkeerterrein had gekocht en heeft aanspraak gemaakt op levering van het resterende deel van het parkeerterrein. De Rechtbank heeft de vordering van K afgewezen op grond van de Haviltex-maatstaf en beslist hiertoe dat uit de bepalingen in de akte niet afgeleid kan worden dat partijen beoogden het gehele parkeerterrein over te dragen. Ook zijn de leveringsakte en de koopovereenkomst in opdracht van K door zijn vaste notaris opgemaakt en daarin stond uitsluitend perceel 1 en de grootte daarvan expliciet opgenomen.

Hof
Het Hof oordeelt dat bij de uitleg van wat partijen zijn overeengekomen in eerste instantie moet worden gekeken naar hoe partijen onder de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs hun mondelinge overeenstemming hebben mogen begrijpen. Vervolgens moet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.