LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen oud gebouw maar bouwterrein geleverd, nu bodemsanering en verwijdering van bestrating voor rekening van overdrager kwamen

Uitspraak

Buffervermogen noodzakelijk bij vaststellen draagkracht van ZZP'er die eenmanszaak runt

Uitspraak

Beneficiaire aanvaarding staat niet in de weg aan recht op voorschot erfdeel langstlevende echtgenote

Uitspraak

Ondanks overschrijding termijn op bezwaar en onjuiste overlijdensdatum geen vernietiging aanslag

Uitspraak

Gebruik van onbeperkte navorderingstermijn is geen schending van Unierecht (evenredigheidsbeginsel)

Uitspraak

Proefprocedure: box 3-heffing 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod van art. 14 EVRM

Uitspraak

Schuren kwalificeren niet als aanhorigheden wegens oorspronkelijke bestemming en gebruik

Uitspraak

A-G concludeert dat warmte-koude-opslaginstallaties goederenrechtelijk verzelfstandigd waren

Uitspraak

Afzonderlijke schenkingen die op dezelfde dag zijn gepasseerd kwalificeren niet als schenking van een periodieke uitkering

Uitspraak

Tijdelijke verhuur onderneming binnen 1 jaar na schenking aandelen leidt niet tot schending voortzettingsvereiste BOF

Als levering niet leidt tot eigendomsoverdracht mag notaris niet tot uitbetaling aan verkoper overgaan / Centavos

Procedureverloop
Hoge Raad, 16-04-2021, nr. 19/04720, ECLI:NL:HR:2021:588, Notamail 2021, nr 96
A-G Hoge Raad, 11-09-2020, nr. 19/04720, ECLI:NL:PHR:2020:800, Notamail 2020, nr 235
Hof Arnhem-Leeuwarden, 16-07-2019, nr. 200.190.821, ECLI:NL:GHARL:2019:5878 , Notamail 2019, nr 287

Gerelateerde thema's
Verplichting verrichten werkzaamheden (art. 21 WNA)
Derdengeldenrekening (art. 25 WNA)
Vonnis in plaats van akte of machtiging (art. 3:300 BW)


Mail a friend

Casus
Tussen stichting S en X BV bestaat een geschil of S nog steeds een terugkooprecht heeft ten aanzien van een eerder door S aan X BV verkocht pand. De Rechtbank heeft geoordeeld dat dit terugkooprecht nog bestaat. Ter voldoening aan de verplichtingen uit het terugkooprecht stort de bank van S € 1.293.275 op de derdenrekening van notaris N. Omdat X BV niet meewerkt aan de levering van het pand, verkrijgt S het pand door inschrijving van het vonnis van de Voorzieningenrechter in de openbare registers (art. 3:300 BW, reële executie). Hierna heeft N een bedrag van € 772.000 overgemaakt aan de hypotheekhouder van X BV. Het resterende bedrag van € 450.642,76 heeft N niet aan X BV overgemaakt vanwege het door S onder de notaris gelegde conservatoir beslag.
In cassatie is vastgesteld dat het terugkooprecht op basis waarvan de Voorzieningenrechter de eigendom heeft doen overgaan, toch niet bestaat. Omdat de overdracht daarmee niet heeft plaatsgevonden, keert N het bedrag dat onder hem rust na het vervallen van het beslag uit aan de financier van S. Hierna is S gefailleerd.
X BV stelt dat N het bedrag dat vanwege S onder hem is gestort, niet had mogen uitkeren aan de financier van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.