Kennisbank voor het notariaat

Rechtbank oordeelt dat aanslagtermijn niet begon bij eerste overlijden

V verkrijgt van M een schenking, waarna M een jaar later komt te overlijden. De Belastingdienst wordt twaalf jaar na de schenking daarvan op de hoogte gesteld en legt vervolgens een aanslag schenkbelasting op. De Rechtbank oordeelt dat de bevoegdheid tot het opleggen van de aanslag niet automatisch komt te vervallen als de Belastingdienst geen aanslag oplegt naar aanleiding van het eerste overlijden van de schenker of begiftigde. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat is beoogd de Inspecteur, wanneer geen aangifte van de schenking is gedaan , de mogelijkheid tot heffing te geven wanneer hij later alsnog achter de schenking komt. Hierbij is het moment van kennisneming van de schenking door de Belastingdienst bepalend. Is hiervan geen sprake geweest binnen drie jaar na het eerste overlijden, dan kan van een schenking later alsnog blijken, zowel voor als na het tweede overlijden en kan op basis daarvan aan aanslag worden opgelegd. In casu was geen aangifte schenkbelasting gedaan, waardoor de Inspecteur niet op de hoogte was van de schenking en de aanslagtermijn niet is gaan lopen bij het overlijden van M. Omdat V nog in leven is, is de termijn nog niet in werking getreden, waardoor de aanslag tijdig is opgelegd.

Bekijk samenvatting procedure
Instantie Rechtbank Noord-Holland
Uitspraakdatum 09-01-2024
ECLI ECLI:NL:RBNHO:2024:1875
Zaaknummer AWB - 21 _ 6130
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Vindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
  • Viditax (FutD), 1-3-2024
  • FutD 2024-0564
  • V-N Vandaag 2024/488
  • Sdu Nieuws Belastingzaken 2024/238
  • Sdu Nieuws Personen- en familierecht 2024/148

V verkrijgt van M een schenking, waarna M een jaar later komt te overlijden. De Belastingdienst wordt twaalf jaar na de schenking daarvan op de hoogte gesteld en legt vervolgens een aanslag schenkbelasting op. De Rechtbank oordeelt dat de bevoegdheid tot het opleggen van de aanslag niet automatisch komt te vervallen als de Belastingdienst geen aanslag oplegt naar aanleiding van het eerste overlijden van de schenker of begiftigde. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat is beoogd de Inspecteur, wannee…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle