Kennisbank voor het notariaat

Op verhuurde woning geplaatste zonnepanelen vormen één investeringsgoed met woning voor berekening van aftrek van voorbelasting

X heeft in 2018 een zorgwoning gebouwd, waarop X niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft laten monteren. De met de zonnepanelen opgewekte elektriciteit wordt voor beide woningen gebruikt en het restant wordt geleverd aan de energiemaatschappij. De zorgwoning wordt vrijgesteld verhuurd. X heeft zowel voor de zonnepanelen als voor een deel van de bouw van de zorgwoning voorbelasting teruggevraagd. De Inspecteur verleent alleen een teruggaaf van de voorbelasting met betrekking tot de geleverde zonnepanelen. In geschil is of ook een pro rata teruggave moet worden verleend ten aanzien van de omzetbelasting die aan de bouwkosten van het dak van de woning kunnen worden toegerekend.

De Hoge Raad oordeelt dat de waardering van de feiten door het Hof, inhoudende dat de woning tot het ondernemingsvermogen behoort, tot gevolg heeft dat de uitspraak niet kan worden getoetst aan het 'hoe dan ook'-arrest van 16 juli 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1158). Anders dan het Hof oordeelt de Hoge Raad dat de zorgwoning en de daarop bevestigde zonnepanelen één investeringsgoed vormen, omdat de zonnepanelen tijdens de bouw op het dak van de zorgwoning zijn gemonteerd en X de zorgwoning als geheel voor economische activiteiten is gaan gebruiken. Dit brengt met zich mee dat de door het Hof berekende pro rata moet worden berekend over alle omzetbelasting die ter zake van de bouw en levering van de zorgwoning en de zonnepanelen in rekening is gebracht. Hoewel dit leidt tot een lager bedrag aan teruggaaf dan het bedrag dat door de Inspecteur is toegekend, wordt de teruggaaf echter niet lager vastgesteld dan dit bedrag, omdat het instellen van beroep immers niet ertoe mag leiden dat degene die beroep instelt, in een slechtere positie komt te verkeren dan zonder het instellen van het beroep het geval zou zijn geweest.

Bekijk samenvatting procedure
Instantie Hoge Raad
Uitspraakdatum 31-05-2024
ECLI ECLI:NL:HR:2024:776
Zaaknummer 21/05426
Bijzondere kenmerken Cassatie
Vindplaatsen
  • Rechtspraak.nl
  • NDFR Nieuws 2024/957
  • Viditax (FutD), 31-5-2024
  • V-N Vandaag 2024/1186
  • FutD 2024-1221 met annotatie van Fiscaal up to Date

X heeft in 2018 een zorgwoning gebouwd, waarop X niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft laten monteren. De met de zonnepanelen opgewekte elektriciteit wordt voor beide woningen gebruikt en het restant wordt geleverd aan de energiemaatschappij. De zorgwoning wordt vrijgesteld verhuurd. X heeft zowel voor de zonnepanelen als voor een deel van de bouw van de zorgwoning voorbelasting teruggevraagd. De Inspecteur verleent alleen een teruggaaf van de voorbelasting met betrekking tot de geleverde…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Gerelateerde wetstoelichtingen


Aftrek van voorbelasting (art. 15 Wet OB)