Kennisbank voor het notariaat

Hof van Justitie EU inzake btw-ondernemerschap van een commissaris

Het Hof van Justitie EU heeft - naar aanleiding van een door Hof Den Bosch voorgelegde prejudiciële vraag - geoordeeld dat een commissaris die een vaste vergoeding ontvangt die niet afhankelijk is van zijn deelname aan vergaderingen of zijn feitelijke werkzaamheden, niet kwalificeert als een ondernemer in de zin van art. 7 Wet OB.
Volgens het HvJ EU moeten de artikelen 9 en 10 van BTW-Richtlijn aldus worden uitgelegd dat een lid van de raad van commissarissen van een stichting niet zelfstandig een economische activiteit verricht. Dit is het geval in het betreft een commissaris die wat betreft de uitoefening van zijn werkzaamheden als lid van die raad weliswaar op geen enkele wijze hiërarchisch ondergeschikt is ten aanzien van het bestuursorgaan of van de raad van commissarissen van die stichting, maar ook niet handelt in eigen naam, of voor eigen rekening, of onder zijn eigen verantwoordelijkheid, maar handelt voor rekening en onder de verantwoordelijkheid van diezelfde raad, en evenmin het economische bedrijfsrisico draagt, aangezien hij een vaste vergoeding ontvangt die niet afhankelijk is van zijn deelname aan vergaderingen of van zijn feitelijk gewerkte uren.
Daarmee komt dus een einde aan de uitvoeringspraktijk zoals die gold vanaf 1 januari 2013, dat een commissaris omzetbelasting in rekening brengt.

Bekijk samenvatting procedure
Instantie Hof van Justitie EU
Uitspraakdatum 13-06-2019
ECLI ECLI:EU:C:2019:490
Zaaknummer C-420/18
Bijzondere kenmerken -
Download
Vindplaatsen
Geen vindplaatsen gevonden

Het Hof van Justitie EU heeft - naar aanleiding van een door Hof Den Bosch voorgelegde prejudiciële vraag - geoordeeld dat een commissaris die een vaste vergoeding ontvangt die niet afhankelijk is van zijn deelname aan vergaderingen of zijn feitelijke werkzaamheden, niet kwalificeert als een ondernemer in de zin van art. 7 Wet OB.Volgens het HvJ EU moeten de artikelen 9 en 10 van BTW-Richtlijn aldus worden uitgelegd dat een lid van de raad van commissarissen van een stichting niet zelfstan…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Gerelateerde wetstoelichtingen


Ondernemer in de btw (art. 7 Wet OB)