LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing op verkrijging krachtens juridische splitsing in het kader van een mogelijke verkoop van de operationele activiteiten

Uitspraak

Notaris met twijfels had meer onderzoek moeten doen voordat de verklaring van erfrecht werd afgegeven

Uitspraak

Fixatiebeginsel (art. 128 Fw) niet van toepassing op vereffening nalatenschap bij beneficiaire aanvaarding

Uitspraak

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing op de gehele krachtens ruziesplitsing verkregen onderneming

Uitspraak

Geen geruisloze terugkeer omdat geen sprake is van een materiële onderneming

Uitspraak

Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit omdat geen sprake is van een materiële onderneming

Uitspraak

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Bij 35% onverdeelde eigendom van woning gaan waardeveranderingen belanghebbende volledig aan

Uitspraak

Koper verricht verbouwingswerkzaamheden voor levering, maar heeft geen belang bij waardeontwikkeling

Uitspraak

Bij opstellen testament is geen rekening gehouden met verblijvensbeding

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing op de gehele krachtens ruziesplitsing verkregen onderneming

Procedureverloop
Hof Den Bosch, 17-09-2021, nr. 19/00378, ECLI:NL:GHSHE:2021:2883
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20-06-2019, nr. BRE - 17 _ 1709, ECLI:NL:RBZWB:2019:3757

Gerelateerde thema's
Vereisten erflater of schenker (art. 35d SW)


Mail a friend

Casus
Schenker A bezit meer dan 5 jaar 100% van de aandelen in E BV. E BV bezit meer dan 5 jaar 49% van de aandelen in D BV. De overige 51% van de aandelen in D BV worden gehouden door een derdevennootschap X. D BV is houder van alle aandelen in H BV en Z BV, waarin ondernemingen worden gedreven. D BV wordt zuiver gesplitst in DH BV waaraan de aandelen H BV worden overgedragen en DZ BV waaraan de aandelen Z BV worden overgedragen.  E BV verkrijgt 100% van de aandelen in DH BV, terwijl X 100% van de aandelen in DZ BV verkrijgt. Vervolgens splitst E BV de aandelen DH BV af aan de verkrijgende vennootschap B BV waarvan de aandelen worden gehouden door A. Na deze herstructurering schenkt A de aandelen in B BV aan Y.

Y doet aangifte schenkbelasting en wenst de BOR-vrijstelling toe te passen op de gehele verkrijging. De inspecteur is van mening dat slechts voor 49% van de onderneming is voldaan aan de bezitseis van art. 35d SW. Tussen partijen is niet in geschil dat B BV een onderneming drijft en dat de bezitstermijn van de onderneming via E BV aan de aandelen B BV wordt toegerekend. Derhalve is voor tenminste 49% voldaan aan de bezitseis ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.