LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Faillissementswet biedt geen ruimte om tussen meerdere vennootschappen samengesteld akkoord ter homologatie aan te bieden

Uitspraak

Uitleg van verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden leidt tot fictieve erfrechtelijke verkrijging bij kinderen

Uitspraak

Uitleg van verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden leidt tot fictieve erfrechtelijke verkrijging bij kinderen

Uitspraak

Verzoek om gezamenlijke taxatie rechtvaardigt niet het doen van een nihilaangifte overdrachtsbelasting

Uitspraak

2%-tarief van toepassing bij verkrijging van perceel grond met fundering van gesloopte woning

Uitspraak

Van aandelenfusie geen sprake indien doel is uitstel van inkomstenbelasting bij beoogde verkoop

Uitspraak

Notaris voldeed niet aan zijn informatieplicht ten opzichte van de koper bij het passeren van 41 leveringsaktes

Uitspraak

Vooruitbetaalde rente met betrekking tot periode ná overlijden in hetzelfde kalenderjaar is aftrekbaar als eigenwoningrente

Uitspraak

HR oordeelt dat sale-and-leasebacktransactie leidt tot levering van een goed in de zin van de omzetbelasting, geen art. 37d Wet OB

Uitspraak

Geen splitsingsvrijstelling indien blijkt dat minimalisering van heffing overdrachtsbelasting hoofddoel is voor de keuze voor juridische (af)splitsing

Van aandelenfusie geen sprake indien doel is uitstel van inkomstenbelasting bij beoogde verkoop

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 05-02-2021, nr. 20/00557, ECLI:NL:GHARL:2021:763
Rechtbank Gelderland, 02-04-2020, nr. AWB - 18 _ 5093 en 18_5641, ECLI:NL:RBGEL:2020:2384

Gerelateerde thema's
Aandelenfusie (art. 3.55 Wet IB 2001)
Fictieve onroerende zaken (art. 4 WBR)


Mail a friend

Casus
X is 100% aandeelhouder van H BV. H BV heeft drie 100%-dochter BV's waarvan twee kwalificeren als onroerendezaakrechtspersonen (art. 4 WBR). X heeft in verband met een voorgenomen aandelenfusie een verzoek gedaan aan de Inspecteur om vooraf zekerheid te verkrijgen dat sprake is van een aandelenfusie in de zin van art. 3.55 Wet IB 2001. X heeft in dit verzoek aangegeven dat hij overweegt over te gaan tot de verkoop van het gehele concern en dat op dat moment besprekingen plaatsvonden met een potentiĆ«le koper. Ter voorkoming van de heffing van overdrachtsbelasting (bij overdracht van de afzonderlijke dochter BV's), ter behoud van de structuur van het concern en ter vereenvoudiging van de levering van de diverse vennootschappen heeft X voorgesteld dat hij een nieuwe topholding opricht waarin de aandelen in H BV tegen uitreiking van aandelen worden ingebracht, waarna vervolgens de aandelen in H BV inclusief alle deelnemingen worden verkocht. Dit verzoek is door de Inspecteur afgewezen. In geschil is of er zakelijke overwegingen aan de voorgestelde aandelenfusie ten grondslag liggen en of de voorgestelde aandelenfusie in overwegende mate gericht is op het ontgaan of uitstellen van de belastingheffing.

Rechtbank
De Rechtbank leidt uit de stukken af dat in casu het motief voor de aandelenfusie is dat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.