LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing op verkrijging krachtens juridische splitsing in het kader van een mogelijke verkoop van de operationele activiteiten

Uitspraak

Notaris met twijfels had meer onderzoek moeten doen voordat de verklaring van erfrecht werd afgegeven

Uitspraak

Fixatiebeginsel (art. 128 Fw) niet van toepassing op vereffening nalatenschap bij beneficiaire aanvaarding

Uitspraak

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing op de gehele krachtens ruziesplitsing verkregen onderneming

Uitspraak

Geen geruisloze terugkeer omdat geen sprake is van een materiële onderneming

Uitspraak

Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit omdat geen sprake is van een materiële onderneming

Uitspraak

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Bij 35% onverdeelde eigendom van woning gaan waardeveranderingen belanghebbende volledig aan

Uitspraak

Koper verricht verbouwingswerkzaamheden voor levering, maar heeft geen belang bij waardeontwikkeling

Uitspraak

Bij opstellen testament is geen rekening gehouden met verblijvensbeding

Uitgevoerde werkzaamheden voorafgaand aan verbouwing leiden niet tot onmiskenbare ombouw tot woning

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 13-08-2021, nr. AWB - 20 _ 1530, ECLI:NL:RBGEL:2021:4461

Gerelateerde thema's
Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR)


Mail a friend

Casus
Een universiteit bezit een in 1880 gebouwd pand dat voor diverse bestemmingen is gebruikt. In opdracht van de universiteit is in 2011 het gebouw volledig gestript. In 2013 heeft asbestsanering plaats gevonden en zijn andere verbeteringen doorgevoerd. In het kader van de verkoop aan X in 2018 is het pand kadastraal gesplitst en is een omgevingsvergunning afgegeven voor een van het bestemmingsplan afwijkend gebruik van het gebouw als woning. Aan X wordt een appartement in dit gebouw in december 2018 geleverd. Na de verkrijging sluit X een aannemingsovereenkomst tot verbouwing tot woning. X wenst het verlaagde tarief overdrachtsbelasting voor de verkrijging van een woning toe te passen. De inspecteur weigert dit.  

Rechtbank
Vaststaat dat het pand niet is ontworpen en gebouwd als woning. X dient daarom aannemelijk te maken dat voorafgaand aan de verkrijging werkzaamheden hebben plaatsgevonden die onmiskenbaar tot doel hadden de onroerende zaak tot woning te verbouwen. X is daarin volgens de Rechtbank niet geslaagd. Uit de werkzaamheden tot aan de levering is de ombouw tot woning niet onmiskenbaar af te leiden aangezien deze ook gericht kunnen zijn op een voortzetting van het bedrijfsmatig gebruik van het pand. Na die werkzaamheden hebben tot aan de levering aan X geen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.