LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Gemachtigde niet-ontvankelijk vanwege het ontbreken van een verklaring van erfrecht

Uitspraak

Geen aanspraak op levensverzekeringsuitkering: M heeft risico opzettelijk teweeggebracht door V te vermoorden

Uitspraak

Familielening kwalificeert niet als eigenwoningschuld omdat te laat is voldaan aan informatieplicht

Uitspraak

Geen vermindering grondslag voor overdrachtsbelasting bij terugverkrijging economische eigendom van kantoorpand

Uitspraak

Opbrengst uit tijdelijke verhuur tuinhuis bij eigen woning belast als inkomsten uit eigen woning

Uitspraak

Hotel met restaurant heeft aard als woning verloren

Uitspraak

Activiteiten maken dat bouwgrond wordt geleverd in hoedanigheid van btw-ondernemer

Uitspraak

Kennis bestuurders geldt in casu niet als wetenschap rechtspersoon wegens omstandigheden van het geval

Uitspraak

A-G concludeert dat de notaris in het geval van een mislukte overdracht in beginsel verplicht is de (restant)koopsom aan koper uit te betalen

Uitspraak

Voormalige landbouwschuren waarvan bestemming is gewijzigd kwalificeren als aanhorigheden

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk; de aanslag van iedere partner wordt zelfstandig vastgesteld

Procedureverloop
Hoge Raad, 26-06-2020, nr. 19/04204, ECLI:NL:HR:2020:1111
Hof Den Haag, 06-08-2019, nr. BK-18/01013, ECLI:NL:GHDHA:2019:2213, Notamail 2019, nr 192
Rechtbank Den Haag, 04-09-2018, nr. SGR 18/2578, ECLI:NL:RBDHA:2018:10443, Notamail 2018, nr 255

Gerelateerde thema's
Eigen woning (art. 3.111 Wet IB 2001)
Eigenwoningschuld (art. 3.119a Wet IB 2001)


Mail a friend

Casus
De partner van X heeft bij zijn ouders een lening van ruim € 270.000 afgesloten ter financiering van zijn eigen woning. De lening heeft een looptijd van 30 jaar. De rente is 9% per jaar en staat 15 jaar vast. De partner van X heeft voor de lening geen zekerheid gesteld.
De rente die de partner van X aan zijn ouders heeft betaald, wordt door X en de partner in hun gezamenlijke IB-aangifte volledig afgetrokken, deels bij X en deels bij de partner. De Inspecteur stelt dat het overeengekomen rentepercentage van 9% onzakelijk is en corrigeert de aangifte van X. De rente is volgens hem slechts aftrekbaar tot een bedrag van 4,5%, omdat dit in het betreffende aangiftejaar een zakelijke en marktconforme rente was. Het bovenmatige deel van de in aftrek gebrachte rente wordt door de Inspecteur als schenking van de partner van X aan zijn ouders aangemerkt.

Rechtbank
De Rechtbank overweegt dat ten tijde van het afsluiten van de geldlening een rente van circa 3% gangbaar was voor een lening met zekerheidsstelling en dezelfde rentevaste periode van 15 jaar. Het ontbreken van zekerheid rechtvaardigt in het algemeen een hoger rentepercentage. De Rechtbank oordeelt echter dat er geen substantieel risico is dat de partner van X zijn betalingsverplichtingen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.