LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Uitwinning van in beslag genomen vordering tot levering van een onroerende zaak moet geschieden volgens de regels van uitwinning van een onroerende zaak

Uitspraak

Eis van bank om nieuwe hypotheekakte bij overstap voortdurend naar eeuwigdurend erfpachtrecht is niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Terechte weigering ministerie door notaris bij executie pandrecht op aandelen

Uitspraak

Zonder gerechtigdheid tot dividend geen verrekening dividendbelasting mogelijk

Uitspraak

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Uitspraak

ANBI-status terecht ingetrokken omdat stichting niet binnen kaders van de anti-oppoteis is gebleven

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk; de aanslag van iedere partner wordt zelfstandig vastgesteld

Uitspraak

Commissielid is geen btw-ondernemer

Uitspraak

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Vrijgesteld ondernemingsvermogen blijft buiten beschouwing bij verrekening schenk- en erfbelasting

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk; de aanslag van iedere partner wordt zelfstandig vastgesteld

Procedureverloop
Hoge Raad, 26-06-2020, nr. 19/04204, ECLI:NL:HR:2020:1111
Hof Den Haag, 06-08-2019, nr. BK-18/01013, ECLI:NL:GHDHA:2019:2213, Notamail 2019, nr 192
Rechtbank Den Haag, 04-09-2018, nr. SGR 18/2578, ECLI:NL:RBDHA:2018:10443, Notamail 2018, nr 255

Gerelateerde thema's
Eigen woning (art. 3.111 Wet IB 2001)
Eigenwoningschuld (art. 3.119a Wet IB 2001)


Mail a friend

Casus
De partner van X heeft bij zijn ouders een lening van ruim € 270.000 afgesloten ter financiering van zijn eigen woning. De lening heeft een looptijd van 30 jaar. De rente is 9% per jaar en staat 15 jaar vast. De partner van X heeft voor de lening geen zekerheid gesteld.
De rente die de partner van X aan zijn ouders heeft betaald, wordt door X en de partner in hun gezamenlijke IB-aangifte volledig afgetrokken, deels bij X en deels bij de partner. De Inspecteur stelt dat het overeengekomen rentepercentage van 9% onzakelijk is en corrigeert de aangifte van X. De rente is volgens hem slechts aftrekbaar tot een bedrag van 4,5%, omdat dit in het betreffende aangiftejaar een zakelijke en marktconforme rente was. Het bovenmatige deel van de in aftrek gebrachte rente wordt door de Inspecteur als schenking van de partner van X aan zijn ouders aangemerkt.

Rechtbank
De Rechtbank overweegt dat ten tijde van het afsluiten van de geldlening een rente van circa 3% gangbaar was voor een lening met zekerheidsstelling en dezelfde rentevaste periode van 15 jaar. Het ontbreken van zekerheid rechtvaardigt in het algemeen een hoger rentepercentage. De Rechtbank oordeelt echter dat er geen substantieel risico is dat de partner van X zijn betalingsverplichtingen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.