LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Bij vanuit niet-fiscaal oogpunt uitwisselbare alternatieven is splitsingsvrijstelling van toepassing

Uitspraak

Parkeerterrein met klinkers is een gebouw

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing op verkrijging krachtens juridische splitsing in het kader van een mogelijke verkoop van de operationele activiteiten

Uitspraak

Geen overeenkomstige toepassing van verjaringstermijn van vijf jaar bij vergoedingsrecht uit hoofde van huwelijkse voorwaarden

Uitspraak

Heffingsambtenaar had WOZ-waarde niet op een te hoog bedrag vastgesteld

Uitspraak

Veilinghuis is omzetbelasting verschuldigd over opgeld en commissie

Uitspraak

Afstempeling aandelen pensioen-BV leidt tot belast prijsgeven pensioenaanspraken

Uitspraak

Machtiging voor meerderjarigenbewindvoerder om nalatenschap te verwerpen?

Uitspraak

Afzonderlijke schenkingen die op dezelfde dag zijn gepasseerd kwalificeren niet als schenking van een periodieke uitkering

Uitspraak

Geen sprake van schenking aangezien legaat erfrechtelijke verkrijging is

Rechtbank biedt meer rechtsherstel dan volgt uit Besluit rechtsherstel box 3

Procedureverloop
Rechtbank Den Haag, 05-12-2022, nr. 20/6960, ECLI:NL:RBDHA:2022:13425

Gerelateerde thema's
Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (art. 5.1 Wet IB 2001)


Mail a friend

Casus
De Inspecteur heeft bij X voor 2018 het Besluit rechtsherstel box 3 toegepast. Op basis daarvan is een rendement bepaald van € 1.936 en is het box 3-inkomen berekend op € 1.479. X heeft aangevoerd dat het werkelijk rendement slechts € 739 bedraagt te weten € 38 op bank- en spaartegoeden en € 701 op overige bezittingen. Het bedrag van € 701 is een ongerealiseerde waardestijging van een goudstaaf. In geschil is of aan X meer rechtsherstel moet worden geboden dan volgt uit het Besluit rechtsherstel box 3.

Rechtbank
De Rechtbank oordeelt dat het rechtsherstel in beginsel dient aan te sluiten bij het werkelijk behaalde rendement. De bewijslast daarvan rust in beginsel op X. Onweersproken is dat de ongerealiseerde waardestijging van de goudstaaf € 701 bedraagt. Het effectieve rendementspercentage berekent de Rechtbank aan de hand van de berekeningssystematiek van het besluit op basis van een werkelijk genoten rendement van € 739. Na toepassing van dit berekende percentage op de grondslag sparen en beleggen bedraagt het box 3-inkomen slechts € 566. De aanslag wordt derhalve verminderd door rekening te houden met € 566 aan box 3-inkomen.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.