LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Hoge Raad in proefprocedures vermogensrendementsheffing: rendement niet haalbaar; geen cassatie op grond van rechtstekort op stelselniveau

Uitspraak

Bij het uitblijven van betalingen koper had de notaris de bankgarantie moeten inroepen

Uitspraak

Bij het uitblijven van betalingen koper had de notaris de bankgarantie moeten inroepen

Uitspraak

Bij schenking onder last vormt last een tegenprestatie in zin van art. 4.17c lid 2 Wet IB 2001

Uitspraak

Kandidaat-notaris berispt wegens belegging in registergoederen

Uitspraak

Verwijzingshof kwalificeert gedeelten van etages als zelfstandige onroerende zaken

Uitspraak

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Uitspraak

Kadaster kan niet als rechthebbende van de derdenrekening worden aangemerkt

Uitspraak

Afschrijving op erfpachtrecht met terugkooprecht alleen mogelijk bij aannemelijke waardedaling

Uitspraak

Kettingbeding houdt geen zelfstandige en rechtstreekse verplichting in waarop derden een beroep kunnen doen

Ondanks verval onroerende zaak toch sprake van een woning voor de overdrachtsbelasting

Procedureverloop
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21-03-2019, nr. BRE - 17 _ 7431 en 17_7509, ECLI:NL:RBZWB:2019:1184, Notamail 2019, nr 122

Gerelateerde thema's
Tarief overdrachtsbelasting


Mail a friend

Casus
M en V verkrijgen in 2014 een onroerende zaak en voldoen de overdrachtsbelasting naar een tarief van 2%. De Inspecteur is van mening dat geen sprake is van een gebouw, maar slechts van een overblijfsel van een gebouw, aangezien geen sprake is van een overdekte of afgesloten ruimte en dat daarom geen woning in de zin van de WBR is verkregen en dus een tarief van 6% is verschuldigd.

Rechtbank
De Hoge Raad (24 februari 2017, nr 16/04101, ECLI:NL:HR:2017:295) heeft geoordeeld dat voor beantwoording van de vraag of de verworven onroerende zaak naar zijn aard bestemd is voor bewoning moet worden uitgegaan van een zo objectief mogelijke maatstaf, dat wil zeggen een maatstaf die zoveel mogelijk aanknoopt bij de kenmerken van het bouwwerk zelf. Daarvoor moet aansluiting worden gezocht bij het doel waarvoor de onroerende zaak oorspronkelijk is ontworpen en gebouwd.
Naar het oordeel van de Rechtbank heeft de Inspecteur niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van zodanig verval dat de onroerende zaak niet langer als gebouw kan worden aangemerkt. De omstandigheid dat de onroerende zaak op het moment van de verkrijging niet geschikt is voor bewoning, doet hieraan niet af. Het ontbreken van deuren, ramen en dakbedekking maakt nog niet dat de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.